Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp là một yêu cầu tất yếu của sự triển thương hiệu vì hình ảnh văn hóa doanh nghiệp sẽ góp phần quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp. Văn hoá doanh nghiệp chính là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp.

MCG hỗ trợ doanh nghiệp những gì?

  • Khảo sát, đánh giá và định hình các giá trị cốt lõi của Doanh nghiệp để phù hợp với tầm nhìn, chiến lược phát triển và phong cách của người chủ doanh nghiệp.
  • Xây dựng Sổ tay văn hóa doanh nghiệp hay bộ từ điển cảm xúc, từ điểm hành vi để văn bản hóa các quy định của doanh nghiệp về hành vi, giá trị và cách thức tương tác trong công việc.
  • Xây dựng kế hoạch đào tạo, truyền thông nội bộ và hoạt động team-building để xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp
AnhChị

Sứ mệnh của chúng tôi là

Làm việc và cống hiến vì sự phát triển không ngừng của khách hàng, cộng đồng, và của các thành viên.

Các chuyên gia tư vấn hàng đầu sẽ hỗ trợ khách hàng định hướng chiến lược nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược kinh doanh, cùng với họ phát triển cơ sở hạ tầng nhân sự cũng như năng lực vận hành.

Lỗ hổng văn hóa dẫn đến thất bại của Doanh nghiệp

01
Sai ngay từ phương pháp luận
Văn hóa là một khái niệm rất trừu tượng của quản trị hiện đại chỉ mới phổ biến từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước, chính vì thế nhiều tổ chức đã hiểu không thấu đáo ý nghĩa thực sự của khái niệm này dẫn đến khi triển khai không dựa trên một mô hình lý thuyết phổ quát nào mà chỉ đơn giản đó là một định nghĩa về văn hoá mà thôi.
02
Mô hình văn hoá không phù hợp
Văn hoá doanh nghiệp rất quan trọng và cần được xây dựng. Ai cũng hiểu được điều đó? Tuy nhiên vấn đề đặt ra là mô hình văn hoá nào sẽ phù hợp với chiến lược? Văn hoá đang tồn tại tại doanh nghiệp có hay không phù hợp với chiến lược sắp tới? Và nên thay đổi mô hình văn hoá theo hướng nào và gìn giữ cái gì?
03
Tập trung nhiều vào yếu tố không quyết định
Rất nhiều tổ chức tập trung quá nhiều vào tầng văn hóa bên ngoài (chỉ chiếm 30%) mà quên đi yếu tố quan trọng bậc nhất là lãnh đạo (chiếm 70% thành công). Một số tổ chức cũng biết tập trung vào việc phát triển năng lực lãnh đạo để xây dựng văn hóa nhưng thất bại vì không có những chương trình phát triển năng lực lãnh đạo hiệu quả và tiêu chuẩn.
04
Không duy trì lâu dài
Nhiều tổ chức đã đi đúng hướng ngay từ ban đầu nhưng sau khi thành công lại không duy trì văn hóa đã có dẫn đến văn hóa dần dần không còn hỗ trợ cho thực thi chiến lược.
05
Không kết nối với Hệ thống phát triển lãnh đạo và Chương trình Chuyển giao thế hệ
Nhiều tổ chức đã xây dựng văn hóa rất thành công nhưng một thế hệ lãnh đạo hoặc CEO rút lui thì văn hoá thay đổi theo một hướng hoàn toàn khác và mất đi tính kế thừa.
MCG Management Consulting

Các khách hàng của chúng tôi đều hài lòng về dịch vụ của MCG. Còn bạn thì sao?

Bạn là nhà quản lý t-h-ô-n-g m-i-n-h?

Trở thành người đầu tiên nhận được bài viết mới nhất!