Xây dựng quy trình tác nghiệp chuẩn (SOP)

Tác nghiệp theo quy trình không chỉ đơn giản là quá trình phân công phân nhiệm, đánh giá hiệu quả, mà là phương pháp quản lý dựa trên hệ thống các quá trình có liên hệ mật thiết với nhau.

Vì sao doanh nghiệp cần xây dựng quy trình? Một vài người sẽ trả lời câu hỏi này bằng một danh sách các lý do khá dài, nhưng tựu chung lại, doanh nghiệp cần quy trình vì bốn lý do chính yếu sau:

 • Cần sự tuân thủ chuẩn mực xuyên suốt
 • Cần quản lý sự vận hành được diễn ra đồng bộ và nhất quán
 • Cần quản lý các rủi ro có thể xảy ra
 • Cần sự cải tiến trong quá trình vận hành

MCG hỗ trợ doanh nghiệp những gì?

 • Rà soát, phân tích những điểm hạn chế trong cách thức triển khai công việc hiện tại.
 • Lập danh sách các hoạt động tác nghiệp cần phải “quy trình hóa”.
 • Xây dựng các quy trình công việc chuẩn tắc đảm bảo mỗi bước công việc đều có người chịu trách nhiệm, có yêu cầu kết quả và tiêu chuẩn dịch vụ rõ ràng.
 • Xây dựng các công cụ, biểu mẫu gắn với các quy trình để hỗ trợ triển khai, báo cáo, giám sát.
AnhChị

Sứ mệnh của chúng tôi là

Làm việc và cống hiến vì sự phát triển không ngừng của khách hàng, cộng đồng, và của các thành viên.

Các chuyên gia tư vấn hàng đầu sẽ hỗ trợ khách hàng định hướng chiến lược nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược kinh doanh, cùng với họ phát triển cơ sở hạ tầng nhân sự cũng như năng lực vận hành.

Doanh nghiệp có lợi gì với
quy trình tác nghiệp chuẩn của MCG?

 • Mọi công việc được triển khai theo đúng các quy định của pháp luật, các quy định về phân quyền, ủy quyền.
 • Giảm bớt các nút thắt trong công việc nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc giảm sát, kiểm tra nhằm giảm thiểu các tổn thất, mất mát do quản lý lỏng lẻo.
 • Cung cấp một bức tranh tổng thể về mối quan hệ trong công việc cho từng nghiệp vụ tác nghiệp trọng yếu của Công ty
MCG Management Consulting

Các khách hàng của chúng tôi đều hài lòng về dịch vụ của MCG. Còn bạn thì sao?

Bạn là nhà quản lý t-h-ô-n-g m-i-n-h?

Trở thành người đầu tiên nhận được bài viết mới nhất!