Xây dựng Khung năng lực và quản lý tài năng

Bố trí “người phù hợp” để thực hiện công việc là yếu tố then chốt dẫn đến sự phát triển nhanh và thành công của một doanh nghiệp. Để có thể nhận biết được ai? phù hợp với những công việc, vị trí nào?, doanh nghiệp cần biết rõ được “hệ thống năng lực” yêu cầu cần có cho từng vị trí công việc cũng như “hệ thống năng lực” của mỗi cá nhân trong doanh nghiệp; từ đó so sánh sự khác biệt giữa hệ thống hiện có và hệ thống yêu cầu cần có; trên cơ sở khác biệt này, doanh nghiệp có thể vạch rõ lộ trình phát triển năng lực cho từng nhân viên hoặc tìm kiếm nguồn lực bổ sung từ bên ngoài.

MCG hỗ trợ doanh nghiệp những gì?

  • Xây dựng từ điển năng lực của Doanh nghiệp theo nguyên tắc A.S.K để cung cấp một bức tranh tổng thể về các giá trị năng lực cốt lõi của doanh nghiệp.
  • Xác định tiêu chuẩn năng lực cho các vị trí công việc theo 3 nhóm (i) Năng lực chung, (ii) Năng lực chuyên môn, (iii) Năng lực quản lý.
  • Xây dựng bộ công cụ hỗ trợ việc đánh giá năng lực.
  • Xây dựng công cụ quản lý việc phát triển năng lực hỗ trợ quá trình lập kế hoạch nguồn lực (Succession planning) và quản lý nhân tài (Talent management).
AnhChị

Sứ mệnh của chúng tôi là

Làm việc và cống hiến vì sự phát triển không ngừng của khách hàng, cộng đồng, và của các thành viên.

Các chuyên gia tư vấn hàng đầu sẽ hỗ trợ khách hàng định hướng chiến lược nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược kinh doanh, cùng với họ phát triển cơ sở hạ tầng nhân sự cũng như năng lực vận hành.

Doanh nghiệp sẽ có
ích lợi gì từ điều này?

  • Đặt ra tiêu chuẩn năng lực cho các vị trí công việc hỗ trợ tuyển dụng và bố trí nhân sự phù hợp cho từng vị trí chính xác hơn.
  • Phát hiện và tổ chức các chương trình đào tạo phù hợp cho từng nhân sự theo lộ trình phát triển sự nghiệp.
  • Quy hoạch đội ngũ nhân sự tiềm năng, chuẩn bị đội ngũ kế thừa trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp.
MCG Management Consulting

Các khách hàng của chúng tôi đều hài lòng về dịch vụ của MCG. Còn bạn thì sao?

Bạn là nhà quản lý t-h-ô-n-g m-i-n-h?

Trở thành người đầu tiên nhận được bài viết mới nhất!