Xây dựng Hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPI – BSC

Hệ thống đánh giá nhân viên là một công cụ rất quan trọng trong công tác quản trị nhân sự của một doanh nghiệp. Dưới góc độ của người quản lý, bạn cần hệ thống đánh giá nhân viên để có thể xác định được các điểm mạnh, yếu của nhân viên, các thành tích nhân viên đã đạt được; từ đó có kế hoạch phân bổ công việc hợp lý cũng như đề xuất những hình thức đãi ngộ phù hợp bên cạnh việc xây dựng lộ trình đào tạo, huấn luyện nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ một cách khoa học cho nhân viên. Dưới góc độ của người nhân viên, một hệ thống đánh giá nhân viên tốt cần thể hiện được sự minh bạch và rõ ràng trong quá trình đánh giá; kết quả đánh giá cần nói rõ được “tôi” đã làm được những gì?, có đáp ứng mong đợi của tổ chức hay không?, điềm nào tôi cần được phát huy và cải thiện?

Với dịch vụ tư vấn xây dựng Hệ thống đánh giá nhân viên, MCG hỗ trợ doanh nghiệp những gì?

 • Rà soát, đánh giá và đề xuất phương án áp dụng hệ thống KPI đảm bảo phù hợp với năng lực quản trị của Doanh nghiệp.
 • Xây dựng bộ chỉ tiêu KPI-BSC để quản trị kế hoạch kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty.
 • Xây dựng bộ chỉ tiêu KPI-BSC phục vụ việc giao, kiểm soát và đánh giá kết quả công việc của từng bộ phận/ cá nhân
 • Xây dựng công cụ tổng hợp, thống kê kết quả KPI.
 • Đào tạo, chuyển giao cách thức duy trì, phát triển hệ thống đánh giá đã được thiết lập.
 • Xây dựng cơ chế áp dụng kết quả đánh giá vào kế hoạch nguồn nhân lực (đào tạo, thuyên chuyển, bổ nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng…).
AnhChị

Sứ mệnh của chúng tôi là

Làm việc và cống hiến vì sự phát triển không ngừng của khách hàng, cộng đồng, và của các thành viên.

Các chuyên gia tư vấn hàng đầu sẽ hỗ trợ khách hàng định hướng chiến lược nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược kinh doanh, cùng với họ phát triển cơ sở hạ tầng nhân sự cũng như năng lực vận hành.

Doanh nghiệp sẽ có
ích lợi gì từ điều này?

 • Có được chỉ tiêu đánh giá rõ ràng, cụ thể và đo lường chính xác cho từng nhân viên, hạn chế tính chủ quan hay cảm tính trong đánh giá nhân sự (Mô hình đánh giá kết hợp BSC – KPIs, Quản lý theo mục tiêu).
 • Cơ sở để doanh nghiệp hoạch định nhân sự (tổ chức đào tạo, định hướng phát triển sự nghiệp,…).
 • Quyết định tăng lương, chia thưởng một cách công bằng.
 • Giúp nhân viên nhận biết được điểm mạnh – yếu của bản thân, hiểu rõ được điều tổ chức mong muốn và đóng góp phát triển đúng mục tiêu.
 • Có được bộ công cụ đánh giá và tổng hợp phân tích dữ liệu cho từng cá nhân.
MCG Management Consulting

Các khách hàng của chúng tôi đều hài lòng về dịch vụ của MCG. Còn bạn thì sao?

Bạn là nhà quản lý t-h-ô-n-g m-i-n-h?

Trở thành người đầu tiên nhận được bài viết mới nhất!