Xây dựng cơ cấu tổ chức

Một cơ cấu tổ chức hợp lý với sự phân công – phân nhiệm trong công việc rõ ràng và minh bạch sẽ giúp doanh nghiệp vận hành ổn định, phát triển vững chắc và rút ngắn thời gian trong việc xử lý các công việc hàng ngày.

Thực tế, tại nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, tình trạng công việc được phân công không rõ ràng, chồng chéo xảy ra khá phổ biến dẫn đến các tình huống: có việc không có nhân sự đảm nhiệm xử lý, có việc lại có quá nhiều nhân sự giải quyết và chỉ đạo dẫn đến việc vận hành càng ngày càng rối.

MCG hỗ trợ doanh nghiệp những gì?

 • Tư vấn hệ thống cơ cấu tổ chức, phân công – phân nhiệm
 • Chuẩn hóa mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị.
 • Rà soát, chuẩn hóa hệ thống chức danh.
 • Xây dựng bảng phân công nhiệm vụ theo dòng chảy công việc của toàn
 • doanh nghiệp và từng phòng/ ban chức năng. Sử dụng công cụ ma trận phân
 • nhiệm QLTS do MCG phát triển trên nền ma trận RACI.
 • Xây dựng bản mô tả công việc cho từng vị trí công việc.
AnhChị

Sứ mệnh của chúng tôi là

Làm việc và cống hiến vì sự phát triển không ngừng của khách hàng, cộng đồng, và của các thành viên.

Các chuyên gia tư vấn hàng đầu sẽ hỗ trợ khách hàng định hướng chiến lược nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược kinh doanh, cùng với họ phát triển cơ sở hạ tầng nhân sự cũng như năng lực vận hành.

Doanh nghiệp sẽ có
ích lợi gì từ điều này?

 • Các phòng ban, vị trí công việc biết rõ từng nhiệm vụ do đơn vị, cá nhân nào chịu trách nhiệm.
 • Công việc không bị phân công chồng chéo.
  Hạn chế tối đa các công việc bị bỏ sót, không có đơn vị/cá nhân đảm nhiệm.
 • Rà soát và điều chỉnh thực hiện nguyên tắc: 1 công việc, 1 người chỉ huy, 1 đầu mối thực hiện.
 • Điều chỉnh những bất hợp lý trong phân công công việc: 1 nhân sự đảm nhiệm quá nhiều công việc, 1 nhân sự chỉ làm việc hỗ trợ người khác,…
MCG Management Consulting

Các khách hàng của chúng tôi đều hài lòng về dịch vụ của MCG. Còn bạn thì sao?

Bạn là nhà quản lý t-h-ô-n-g m-i-n-h?

Trở thành người đầu tiên nhận được bài viết mới nhất!