Skip links

Văn phòng công nhận chất lượng (BoA)

Để giữ chân và thu hút nhân tài cho công ty thì việc xây dựng thang bảng lương chính là bí quyết vô cùng quan trọng đối với bất cứ một công ty hay doanh nghiệp nào. Bởi lẽ thông qua bảng lương, thưởng cũng như chế độ phúc lợi mỗi một cá nhân sẽ biết rõ rằng mình đang được tận dụng và có vị trí cao cũng như được hưởng những thành quả xứng đáng mà công sức đã bỏ ra. Và BoA đã hiểu rõ tầm quan trọng của việc thu hút và níu giữ nhân tài đã nhờ đến dịch vụ xây dựng hệ hống công thức tính lương, thưởng phúc lợi tại MCG để có được hướng đi đúng đắn trong quá trình kinh doanh của đơn vị mình.

Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) chính là đơn vị được ra đời theo quyết đinh của Bộ Khoa học và Công nghệ với chức năng hoạt động công nhận cho Phòng thí nghiệm, Tổ chức giám định, Tổ chức chứng nhận. Với dịch vụ mà MCG cung cấp đã giúp BoA dễ dàng hơn trong việc so sánh mức lương tại thì trường cũng như trong ngành nghề từ đó xây dựng nguyên tắc xây dựng ngân sách tiền lương đối với từng cá nhân cụ thể.

Với hệ thống lương, thưởng và phúc lợi xã hội chính xác không chỉ giúp cho BoA có thể thu hút được nhân sự đến làm việc tại đơn vị và gắn kết lâu dài mà còn biết được nhiệm vụ của từng cá nhân và tầm quan trọng cụ thể về sự khác biệt, giá trị ở từng vị trí công việc. Đây cũng là một trong những vấn đề quan trọng từ đó giúp BoA tiếp tục có những cách xây dựng về nhiệm vụ giữa các cá nhân, phòng ban chuẩn xác hơn.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG