Skip links

Vai trò của chính sách lương thưởng đối với sự phát triển doanh nghiệp

Tạo ra một chính sách lương thưởng cùng chế độ phúc lợi xã hội tốt chính là khâu then chốt mang tính đột phá để các doanh nghiệp sử dụng tối đa nguồn lao động, mang đến hiệu quả thiết thực lâu dài.

Vai trò của chính sách lương thưởng

Chính sách lương thưởng đóng vai trò rất lớn trong đời sống và sản xuất. Nhằm đạt được hiệu quả lao động cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, vấn đề trả lương, thưởng cho người lao động không chỉ là vấn đề mà các doanh nghiệp quan tâm, mà còn là vấn đề bức xúc của toàn xã hội, đặc biệt là người lao động. Sau đây là vai trò cụ thể của chính sách lương thưởng đối với một doanh nghiệp:

– Đối với người lao động: Lương thưởng gắn liền với họ và là nguồn chủ yếu để nuôi sống bản thân, gia đình. Nếu tiền lương họ nhận được thỏa mãn với công sức mà họ bỏ ra sẽ là động lực kích thích năng lực sáng tạo, năng suất lao động, tạo hòa khí cởi mở giữa người lao động, hình thành khối đoàn kết thống nhất, đồng lòng vì sự nghiệp phát triển chung doanh nghiệp cũng như chính là lợi ích phát triển bản thân họ. Chính sách lương thưởng hợp lý sẽ giúp người lao động làm việc hăng say, nhiệt tình, có trách nhiệm và phấn đấu để đạt được mức lương như mong muốn.

– Đối với doanh nghiệp: Việc trả lương, thưởng là yếu tố chi phí sản xuất, do vậy tổ chức tiền lương phải công bằng, hợp lý nhằm đảm cho quyền lợi cho cả doanh nghiệp và người lao động. Khi doanh nghiệp trả lương, thưởng thiếu công bằng, hoặc vì mục tiêu lợi nhuận, không chú ý lợi ích người lao động, sẽ khiến nguồn nhân lực sẽ bị kiệt quệ về cả thể lực và tinh thần, dẫn đến năng suất lao động giảm, đẻ ra mâu thuẫn nội bộ và lãng phí trong sản xuất (tình trạng cắt xén thời gian, lãng phí nguyên vật liệu, làm dối, làm ẩu, bãi công, đình công…). Đồng thời, một chính sách lương thưởng không đảm bảo còn dẫn đến mất mát lớn là tình trạng bỏ việc của người lao động, làm thiếu hụt nhân lực trầm trọng, phá vỡ tiến trình sản xuất và hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp.

Vai trò của chính sách lương thưởng đối với sự phát triển doanh nghiệp

5 giải pháp xây dựng chính sách lương thưởng cho doanh nghiệp

1. Thiết lập hệ thống thang bảng lương doanh nghiệp phù hợp
Các doanh nghiệp nên xác định cụ thể giá trị công việc, tham khảo mức lương thị trường để làm cơ sở cho việc thiết lập thang bảng lương riêng, sao cho phù hợp với điều kiện, tình hình và yêu cầu của doanh nghiệp.

2. Hiểu đúng vai trò của mỗi thành phần trong hệ thống trả lương
Bao gồm lương, thưởng, phúc lợi, phụ cấp,… để có quy chế chính sách trả lương, khuyến khích phù hợp, không nên tăng lương thuần túy theo thâm niên.

3. Tạo động lực cho nhân viên bằng mức thưởng phù hợp
Thiết lập các chính sách thưởng gắn với kết quả công việc. Thưởng đậm đối với những nhân viên đạt được thành tích xuất sắc trong doanh nghiệp, nhưng vẫn khống chế mức chi phí tiền lương trong một phạm vi cho phép nhất định.

4. Gắn kết quả cá nhân cùng với kết quả phòng ban
Doanh nghiệp cần gắn kết cá nhân trong từng phòng ban mà họ làm việc trong trả lương cho nhân viên ở tất cả các bộ phận.

5. Xác định ai là nhân sự nòng cốt
Ai là những người nóng cốt trong doanh nghiệp, những năng lực nào khan hiếm và khó tuyển trên thị trường, dựa vào đó để thiết lập chế độ ưu đãi và khuyến khích họ gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Đối với các nhà quản trị doanh nghiệp, việc cần được quan tâm hàng đầu là theo dõi đầy đủ các công tác tổ chức tiền lương, thưởng. Để lắng nghe và phát hiện kịp thời những ý kiến đóng góp, những bất đồng hoặc mâu thuẫn trong chính sách lương thưởng. Từ đó giúp duy trì một đội ngũ nhân sự có trình độ kỹ thuật cao tạo sức mạnh cho doanh nghiệp tiến gần hơn với các mục tiêu đề ra.

Bình luận