Skip links

Trường Đại học Việt Đức (VGU)

Trường Đại học Việt – Đức (VGU) chính là trường công lập đầu tiên tại Việt Nam hiện nay có cơ cấu đào tạo cũng như quản lý theo mô hình của đại học Đức. Để có sự phát triển mạnh mẽ và đồng bộ như hôm nay trường Đại học Việt – Đức (VGU) đòi hỏi phải có được những chiến lược, hướng đi đúng đắn nhất định.

Cùng với những giải pháp nghiên cứu đã được đưa ra từ đầu thì trường Đại học Việt – Đức (VGU) đã nhờ đến sự trợ giúp từ MCG. Qua quá trình phân tích và nghiên cứu kỹ lưỡng tất cả các vấn đề từ sơ đồ bộ máy đến khối lượng công việc MCG đã giúp trường Đại học Việt – Đức (VGU) tìm ra giải pháp về sự phân công phân nhiệm. Bên cạnh đó MCG cũng đã đưa ra các chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực, chuẩn hóa hệ thống chức danh cũng như cẩm nang về Hành chính nhân sự tại VGU.

Theo đó MCG hỗ trợ và tham mưu chiến lược để trường Đại học Việt – Đức (VGU) xây dựng cụ thể từng phương án cũng như các yêu cầu, nội dung quan trọng đối với từng nhiệm vụ công việc được đưa ra. Đặc biệt cần có yêu cầu năng lực (nhân viên) ở mỗi bộ phận đảm nhận công việc sao cho thật phù hợp. Điều này sẽ đóng vai trò quan trọng đối với quá trình hoạt động, vận hành cũng như giúp rút ngắn từng công đoạn công việc được xử lý hàng ngày.

Tất cả những điều này tạo nên một bố cục tổng thể hoàn hảo dành cho trường Đại học Việt – Đức (VGU). Trong tương lai trường vẫn sẽ tiếp tục áp dụng những nội dung MCG cung cấp để ngày càng phát triển vững mạnh và vươn xa hơn. Đại học Việt – Đức (VGU) sẽ xứng tầm vinh danh trở thành cái nôi đào tạo những sinh viên trở nên ưu tú và xuất sắc hơn qua từng thời kỳ giai đoạn.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG