Skip links

Trung tâm Công nghệ thông tin BIDV – BITC

Một trong những doanh nghiệp nhờ đến sự hỗ trợ của MCG trong công tác quản lý nhân sự và xây dựng hệ thống cấp bậc lương phù hợp phải kể đến là Trung tâm Công nghệ thông tin – Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BITC).

BITC – một bộ phận hỗ trợ thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) hoạt động với chức năng và nhiệm vụ chính là thực hiện những dự án công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ hoạt động cho Ngân hàng và các chi nhánh. Là một trong những doanh nghiệp đạt được nhiều thành công lớn cho đến thời điểm hiện tại, BITC đã nổ lực không ngừng trong công tác quản lý nhân sự. Đặc biệt hệ thống đánh giá hiệu quả công việc BSC-KPI & quản trị thành tích được đề ra bởi MCG, dựa trên sự đánh giá khách quan từ cái nhìn của các chuyên gia giàu kinh nghiệm, đã giúp BITC phân bổ nhiệm vụ, công việc hợp lý cho từng bộ phận, phòng nhằm ban phục vụ tối đa chiến lược kinh doanh của công ty.

Không chỉ thế, BITC còn nhận được sự hỗ trợ thiết lập hệ thống lương, thưởng, phúc lợi xã hội từ MCG. Đặc biệt là hệ thống lương 3p và bảng mô phỏng cấp bậc lương đã giúp doang nghiệp này xây dựng được nguyên tắc “định giá” đúng với các vị trí công việc và chức danh gắn với vị trí công việc, tạo sự công bằng gần như tuyệt đối trong công ty.

Cho đến hiện tại, Trung tâm Công nghệ thông tin – Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam phát triển với 11 văn phòng bao gồm 1 văn phòng miền Nam, 1 ở miền Trung cùng 9 ở Hà Nội với tổng số nhân viên là hơn 200 người.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG