Skip links

Tổng Công ty Viglacera

Tài năng nhân sự được xem là yếu tố cơ bản nhất đảm bảo sự phát triển bền vững và mang đến sự thành công cho bất cứ doanh nghiệp nào. Hiểu được vấn đề cốt lõi đó, Tổng Công ty Viglacera đã áp dụng các phương án phân tích công việc để chuẩn hóa hệ thống chức danh, quản lý tài năng nhân sự theo khung năng lực, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, khảo sát, đánh giá về các giá trị của doanh nghiệp đúng đắn được cung cấp bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm từ MCG.

Trên cái nhìn khách quan của một chuyên gia, MGC đã đề ra các mô hình phân tích tiêu chí năng lực và phát triển nguồn nhân lực cụ thể cho Tổng Công ty Viglacera. Xây dựng khung năng lực dựa trên sự kết hợp của các tiêu chí A.S.K. Đồng thời phân nhóm theo năng lực chung, năng lực chuyên môn, năng lực quản lý. Chuẩn hóa hệ thống tài liệu mô tả chức năng, nhiệm vụ các đơn vị, phòng ban.

Việc đánh giá đúng khả năng làm việc sẽ giúpdoanh nghiệp xác định tiêu chuẩn năng lực cho các vị trí, bộ phận. Bên cạnh đó các nhà lãnh đạo dễ dàng thấy được ưu nhược điểm của từng nhân viên để đưa ra hướng khắc phục hay phát triển phù hợp, hình thành cơ cấu tổ chức vững chãi.

Nhờ áp dụng phương pháp quản lý đúng đắn từ MCG, hiện tại Tổng Công ty Viglacera – CTCP là một doanh nghiệp đứng đầu ngành sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và được biết đến là một trong những thương hiệu uy tín trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản tại Việt Nam.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG