Skip links

Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS)

Là một đơn vị thành viên nằm trong Tập Đoàn Dầu Khí Quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần (PVGas) đã đạt được nhiều thành công lớn trong lĩnh vực phân phối khí khô ở nước ta. Đây là doanh nghiệp đã phát triển nguồn nhân lực tối ưu để hoạt động vững vàng trong lĩnh vực thu gom, tàng trữ, vận chuyển, chế biến, phân phối và kinh doanh sản phẩm khí trên phạm vi toàn quốc và đang mở rộng ra thị trường quốc tế.

Để có được thành công trong suốt quá trình hoạt động của Tổng Công ty Khí Việt Nam, MCG đã có sự phối hợp cùng với doanh nghiệp này trong việc đánh giá, phân tích nhu cầu tổ chức đào tạo nhân viên và phát triển nguồn nhân lực một cách đồng bộ và có hệ thống cụ thể. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của mình, đội ngũ chuyên gia từ MCG đã thiết kế chương trình đào tạo phù hợp với đặc thù hoạt động kinh doanh của PVGas theo từng nhóm đối tượng cụ thể. Áp dụng vào trong quá trình hoạt động, PVGas đã phát triển nhân lực một cách tối ưu để tạo tiền đề hoạt động vững chãi, góp phần tạo nên những thành tích cho công ty PVGas ở thời điểm hiện tại.

Với những thành tựu to lớn đã đạt được trong suốt thời gian hoạt động, PVGas xứng đáng là một Nhà vận chuyển, cung cấp khí khô lớn nhất tại thị trường Việt Nam và là một trong những Nhà sản xuất, kinh doanh LPG số 1 tại Việt Nam.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG