Skip links

Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam (Vietnam Airlines)

Quản lý tài năng của công ty chính là một bước đi đúng đắn giúp đơn vị ấy có thể sớm đi lên và phát triển mạnh mẽ toàn diện. Hiểu rõ tầm quan trọng trong vấn đề này Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã nhờ đến sự tham mưu, trợ giúp của MCG từ đó đưa ra những chiến lược quan trọng về nhân sự và chức danh cho công ty.

Tổng công ty Hàng Không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã áp dụng mô hình dịch vụ Phân tích công việc – chuẩn hóa hệ thống chức danh và Khung năng lực & quản lý tài năng từ MCG. Theo đó MCG đã tạo nên hệ thống tài liệu mô tả chức năng cũng như nhiệm vụ tại các đơn vị phòng ban cũng như xây dựng bảng ma trận phân công phân nhiệm cụ thể. Điều này giúp cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) nhanh chóng thống nhất hệ thống chức danh cũng như rà soát điều chỉnh công việc giữa các đơn vị hiệu quả. Từ đó tạo sự phát triển mạnh mẽ cho tất cả kế hoạch đưa ra.

Đồng thời MCG tạo công cụ quản lý phát triển năng lực để hỗ trợ quá trình lập kế hoạch nguồn lực cũng như quản lý nhân tài cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Giải pháp này không chỉ giúp cho việc tuyển dụng, bổ nhiệm cũng như phát triển đội ngũ kế cận diễn ra chính xác. Mà còn đóng vai trò quan trọng đối với việc lập kế hoạch phát triển bản thân từng cá nhân giúp đội ngũ kế cận doanh nghiệp có được sự phát triển toàn diện nhất. Tất cả mang đến cho Tổng công ty Hàng Không Việt Nam (Vietnam Airlines) không chỉ ở hiện tại mà trong tương lai sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG