Skip links

Tổng Công ty Cổ phần Xây Dựng & Thương Mại Việt Nam (CTX Holdings)

Tổng Công ty cổ phần xây dựng & thương mại Việt Nam (CTX Holdings) trải qua khoảng thời gian hơn 30 năm hình thành và phát triển, luôn được đánh giá là một trong những doanh nghiệp uy tín hàng đầu. Trong mọi lĩnh vực hoạt động, CTX Holdings đều có kế hoạch xây dựng KPI công việc hiệu quả và phân bổ nhiệm vụ phù hợp từng bộ phận theo tiêu chí từ MCG.

Đồng hành cùng với sự phát triển không ngừng của CTX Holdings, đội ngũ chuyên gia với sự nhìn nhận, phân tích và đánh giá khách quan dựa trên kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng của mình, MCG đã cung cáp 3 gói dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp cơ bản gồm: Phân tích công việc – chuẩn hóa hệ thống chức danh; đánh giá hiệu quả công việc BSC-KPI & quản trị thành tích cùng mô hình xây dựng quy trình tác nghiệp chuẩn.

Dựa trên nền tảng nhân sự và cơ cấu tổ chức vững chắc, “Vững vàng – Tin cậy” chính là phương châm hoạt động của CTX Holdings. Đây là một trong những khách hàng áp dụng thành công mô hình điều hành, quản lý doanh nghiệp của MCG, luôn không ngừng phấn đấu để đạt được những thành tựu nhất định.

Để phục vụ cho mục tiêu trở thành một trong những nhà phát triển bất động sản lớn hàng đầu tại Việt Nam, Tổng Công ty CTX Holdings quyết tâm củng cố nền móng tổ chức, quản trị thành tích thông qua hệ thống KPI công việc cụ thể. Xây dựng quy trình tác nghiệp chuẩn nhờ mô hình phân bố nhiệm vụ đúng đắn với năng lực nhân viên, chuẩn hóa hệ thống chức danh, tập trung vào đầu tư phát triển bất động sản từ Công ty mẹ CTX Holdings. Tổng Công ty đang quản lý tới 8 công ty thành viên tính đến thời điểm hiện tại và sở hữu tổng tài sản đạt hơn 2.000 tỷ đồng.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG