Skip links

Tổ chức Plan Việt Nam

Dưới sự hỗ trợ của MCG về việc xây dựng hệ thống lương, thưởng và chế độ phúc lợi xã hội, tổ chức Plan Việt Nam có được cách tính toán, chi trả lương cũng như lập ngân sách tiền lương phù hợp, đưa tổ chức đi vào hoạt động bền vững và phát triển lâu dài.

Plan Việt Nam là một tổ chức phát triển hoạt động vì trẻ em quốc tế, đã tái lập chương trình tại Việt Nam từ năm 1993. Để có được nền móng hoạt động vững chắc với đội ngũ nhân lực tậm tâm như hiện tại, Plan Việt Nam đã lập ngân sách tiền lương phù hợp cho từng vị trí và vẫn đảm bảo hoạt động cho tổ chức.

Tại MCG, các chuyên gia với cái nhìn khách quan cùng kinh nghiệm vốn có, đã hỗ trợ Plan Việt Nam xây dựng hệ thống lương, thưởng, chế độ phúc lợi xã hội. Từ đó, giúp tổ chức này xây dựng nguyên tắc “định giá” vị trí công việc và hệ thống cấp bậc lương phù hợp gắn với vị trí công việc đó. Xây dựng được bảng tính lương mô phỏng trên Excel hỗ trợ việc lập ngân sách tiền lương, các báo cáo quản trị nhân sự – tiền lương chuẩn xác. Đây cũng chính là điều kiện để Tổ chức Plan Việt Nam hoạt động bền vững trong suốt thời gian dài hoạt động tại Việt Nam.

Hiện nay, Plan Việt Nam đang tiếp tục phát triển và có quan hệ đối tác cùng người dân địa phương, các tổ chức và cơ quan chính phủ hay các tổ chức phi chính phủ quốc tế nhằm giúp đỡ hơn 37.000 trẻ em, gia đình và cộng đồng tại hơn 81 xã.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG