Skip links

Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ)

Hiểu được tầm quan trọng của quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự lớn mạnh của công ty về lâu dài nên Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) đã kịp thời đưa ra nhiều kế hoạch liên quan đến vấn đề này. Theo đó GIZ đã kịp thời nhờ đến sự trợ giúp của MCG trong quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

MCG qua quá trình nghiên cứu đã đưa ra phương pháp đánh giá cũng như phân tích về nhu cầu đào tạo đồng bộ, hệ thống và xây dựng tiêu chí về việc tuyển chọn cán bộ để tham gia đào tạo, huấn luyện nhân viên. Đặc biệt MCG xây dựng mô hình K’Patric giúp chú trọng ứng dụng sau quá trình đào tạo. Nhờ phương pháp định hướng đúng đắn này giúp cho GIZ có thể ứng dụng Extended DISC trong quản lý nhân sự. Trong hệ thống đưa ra 160 phong cách hành vi giúp phân tích điểm mạnh, kỹ năng và nhận thức cũng như mong muốn cá nhân. Thông qua điều này giúp lãnh đạo và quản lý kịp thời đưa ra quyết định quan trọng trong việc sử dụng và bố trí nhân sự tại công ty. Đồng thời theo đó MCG cũng đã đưa ra mô hình thiết kế và tổ chức công việc giúp cung cấp cho cán bộ nhân viên những kiến thức, kỹ năng quan trọng tạo thành chuyên gia huấn luyện cao cấp.

Trong tương lai GIZ sẽ tiếp tục ứng dụng mô hình dịch vụ đào tạo nhân sự, nhân lực theo MCG để phát triển mạnh mẽ hơn và thực hiện được tất cả những mục tiêu dài hạn đề ra. GIZ sẽ vinh danh trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ y tế chất lượng cho người dân đặc biệt là với người nghèo.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG