Blog

Đánh giá nhân viên, Lương thưởng, phúc lợi, Quản trị nhân sự

Tầm quan trọng của việc xây dựng khung năng lực của vị trí việc làm

Theo Bộ Năng lượng của Mỹ, khung năng lực là một tập hợp các năng lực hướng đến việc hoàn thành nhiệm vụ cho một công việc cụ thể. Đây là một hệ thống có thể được xây dựng cho các công việc cụ thể, các nhóm công việc, tổ chức, ngành nghề hoặc các ngành, lĩnh vực. Do vậy, việc xây dựng khung năng lực của vị trí việc làm cũng đóng một vai trò quan trọng nhất định trong sự phát triển chung của doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị,… Vậy xây dựng khung năng lực của vị trí việc làm có vai trò như thế nào? Cùng tìm câu trả lời qua những thông tin dưới đây:

Đối với mô tả từng vị trí việc làm

Việc xây dựng khung năng lực giúp phân tích, mô tả yêu cầu về kiến thức, kỹ năng cũng như phẩm chất cho từng vị trí việc làm dễ dàng, khoa học. Khung năng lực góp phần tạo nên một bản mô tả vị trí việc làm hoàn chỉnh với đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của vị trí cụ thể.

Tầm quan trọng của việc xây dựng khung năng lực của vị trí việc làm
Tầm quan trọng của việc xây dựng khung năng lực của vị trí việc làm

Đối với công tác đánh giá nhân sự

Các biểu hiện về năng lực ở từng cấp độ sẽ cung cấp một công cụ hữu dụng cho cán bộ, công chức, nhân viên trong việc đánh giá về năng lực, kết quả công việc của bản thân và đồng nghiệp. Khi đó, việc dựng khung năng lực của vị trí việc làm giúp chỉ ra những năng lực và biểu hiện tương ứng mỗi cá nhân cần phải đáp ứng cho từng vị trí cụ thể.
Khi so sánh giữa biểu hiện thực tế và yêu cầu tiêu chuẩn của từng vị trí giúp đánh giá được mức độ phù hợp và hoàn thành yêu cầu công việc của vị trí đảm nhiệm của từng nhân sự trong doanh nghiệp.

Đối với công tác tuyển dụng

Dựa vào cấp độ yêu cầu tối thiểu cho từng năng lực, người tuyển dụng có thể xây dựng một bảng mô tả vị trí tuyển dụng rõ ràng và xác định công cụ đánh giá, phỏng vấn ứng viên hợp lý. Nhờ vậy, doanh nghiệp sẽ đảm bảo tuyển đúng người, đúng việc và tạo được nguồn nhân lực chất lượng, đa dạng.

Nhờ vậy mà khung năng lực có thể góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của một công ty hay cơ quan, đơn vị do hạn chế được những quyết định tuyển dụng sai lầm.

Đối với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân sự

Doanh nghiệp sẽ đánh giá được năng lực hiện tại của nhân viên so với cấp độ yêu cầu của từng năng lực đối với một vị trí. Nhờ đó mà họ có thể xác định được những năng lực nào công chức cần phải đào tạo, bồi dưỡng thêm để hoàn thành công việc tốt hơn.

Đồng thời đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp xây dựng khung chương trình và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu của công việc, của tổ chức cũng như mong muốn của từng công chức.

Đối với công tác quy hoạch nhân sự

Dựa trên cơ sở phân tích yêu cầu về năng lực cần thiết cho việc đạt được tầm nhìn, chiến lược dài hạn, doanh nghiệp có thể xác lên kế hoạch, chiến lược phát triển nguồn nhân lực trong và ngoài đơn vị một cách hợp lý.

Sau khi hoàn thành, khung năng lực của từng vị trí việc làm sẽ từng bước được áp dụng trong tuyển dụng nhân sự và nhân viên tại doanh nghiệp để tạo được nguồn nhân lực với chất lượng cao nhất.

Leave your thought here