Skip links

Tại sao cần đánh giá năng lực bản thân khi hoạt động trong doanh nghiệp?

Tại sao cần đánh giá năng lực bản thân khi hoạt động trong doanh nghiệp?
Tại sao cần đánh giá năng lực bản thân khi hoạt động trong doanh nghiệp?

Tự đánh giá năng lực bản thân là công cụ phổ biến mà những nhà quản lý dùng để biết được cách nhân viên nhìn nhận năng suất làm việc của chính họ. Vậy tại sao cần đánh giá năng lực bản thân đối với mỗi một cá nhân nhân viên trong doanh nghiệp? Đây là nhiệm vụ mà nhà quản trị cần làm rõ để nhân viên của mình có thể thực hiện một bản tự đánh giá chính xác, trung thực và khách quan. Sau đây là những lý do mỗi một nhân viên đều cần phải tự đánh giá năng lực bản thân mình:

Đối với bản thân người tự đánh giá

Chắc hẳn ai trong cũng từng trải qua những ngày tháng quay cuồng giữa đống email, họp hành liên miên, hoặc những nhiệm vụ, công việc cụ thể được cấp trên giao phó. Trên thực tế đó là chất xúc tác nhằm giúp thúc đẩy quá trình tiến bộ của mỗi một cá nhân hoạt động trong doanh nghiệp.

Vậy tại sao cần đánh giá năng lực bản thân? Việc này giúp cho mỗi nhân viên thấy được năng lực thực sự của bản thân mình, những điểm còn yếu kém để từ đó tìm cách khắc phục. Thông qua vào kết quả tự bản thân nhân viên đánh giá, họ sẽ tiếp tục cố gắng phát huy những điểm tốt, hạn chế những điểm chưa tốt để hoàn thiện kỹ năng trong công việc. Từ đó nâng cao năng suất và tính tự giác làm việc của nhân viên trong doanh nghiệp.

Ngoài ra, dựa vào kết quả đánh giá, nhà quản lý sẽ có được thông tin dự báo chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai. Để từ đó đưa ra kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân sự sao cho phù hợp với kế hoạch, mục tiêu chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối với nhà quản lý doanh nghiệp

Việc nhân viên tự đánh giá sẽ cung cấp cho doanh nghiệp dữ liệu để phân tích về năng lực của nhân viên. Theo đó doanh nghiệp sẽ có biện pháp để thúc đẩy họ làm việc tốt hơn thông qua các chính sách khen thưởng, thăng chức, hoặc nếu nhân viên không đạt được mục tiêu công việc đề ra thì sẽ có các biện pháp động viên, hỗ trợ cho cho nhân viên cố gắng sửa chữa và tốt hơn.

Ngoài ra, nếu bạn là nhà quản lý và đang tự hỏi tại sao cần đánh giá năng lực bản thân đối với nhân viên của mình. Thì thông qua việc này, người quản lý có thể bố trí lại nhân sự đúng vị trí, phát huy và khai thác được khả năng tối ưu của từng nhân viên thông qua bản tự đánh giá của họ. Đồng thời, giúp nhà lãnh đạo phát hiện được khả năng còn tiềm ẩn của mỗi một nhân viên, dựa vào đó giúp họ thể hiện, phát triển và hoàn thiện khả năng tiềm ẩn này một cách tốt hơn.

Việc nhân viên tự đánh giá năng lực bản thân còn giúp phát triển mối quan hệ giữa nhân viên cấp dưới và nhà quản lý. Qua việc đánh giá, giúp hai bên hiểu rõ về nhau hơn, từ đó xây dựng mối quan hệ bền vững, tốt đẹp nếu việc đánh giá thực hiện một cách trung thực và đúng đắn.

Để nhân viên hiểu được tại sao cần đánh giá năng lực bản thân và xây dựng được bản đánh giá phù hợp nhất, đòi hỏi người lãnh đạo cần phải truyền đạt kiến thức một cách đầy đủ cho nhân viên của mình. Với mỗi doanh nghiệp khác nhau, sẽ sử dụng công cụ riêng để đánh giá nguồn lực nhân sự của mình.

Bình luận