Skip links

SaiGon Coop (Chuỗi siêu thị bán lẻ Saigon Coop)

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là yếu tố then chốt giúp phát triển doanh nghiệp bền vững, vận hành ổn định. Nắm bắt được nhu cầu đó, MCG đã đồng hành cùng Saigon Coop trong việc đào tạo, huấn luyện nhân viên, từ đó làm nền tảng hướng đến tương cũng như xây dựng chiến lược đúng đắn. Đi sâu vào phân tích, nghiên cứu, đội ngũ chuyên gia đến từ MGC đã nhanh chóng nắm bắt hiện trạng, công tác quản trị nhận lực hiện tại. Qua đó thấy được những lỗ hỏng, cùng như nhanh chóng đi đến việc bố trí nhân sự hợp lý, phát huy năng lực tiềm ẩn, thế mạnh của từng cá nhân.

MGC đã thiết kế chương trình đào tạo theo đặc thù hoạt động kinh doanh của Saigon Coop. Áp dụng phương pháp hiện đại lấy học viên làm trung tâm. Tổ chức đào tạo theo mô hình K’ Patric đặc biệt chú trọng ứng dụng sau đào tạo. Xây dựng tiêu chí tuyển chọn cán bộ tham gia đào tạo. Ngoài ra còn đánh giá/phân tích nhu cầu đào tạo một cách đồng bộ, hệ thống.

Nhờ những phương pháp hiện đại, phù hợp của MCG đã giúp Saigon Coop nhanh chóng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từ cấp nhân viên đến quản lý. Thông qua đó phat huy hiệu quả làm việc, phân bổ nhân sự hợp lý, thúc đẩy tạo nên hệ sinh thái nhân lực vững mạnh.

Cho đến nay Saigon Coop với thương hiệu Co.opmart đã trở thành thương hiệu quen thuộc của người dân thành phố và người tiêu dùng cả nước. Là nơi mua sắm đáng tin cậy của người tiêu dùng. Khái niệm chuỗi Co.opmart được bắt đầu xây dựng với chiến lược: Xây dựng Co.opmart trở thành chuỗi siêu thị dẫn đầu Việt Nam.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG