Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng

Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng

Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng được thành lập vào năm 1997. Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển trường vừa đóng vai trò là cái nôi đào tạo, cung cấp nguồn nhân sự chất lượng cao cho xã hội, vừa đào tạo thế hệ trẻ phát triển toàn diện về nhân cách, sức khỏe để phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Mặc dù hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và có những đóng góp lớn cho xã hội, cho đất nước, thế nhưng cũng giống như những doanh nghiệp khác, Đại học quốc tế Hồng Bàng cũng gặp không ít khó khăn. Nhất là việc phân tích công việc để để đi đến chuẩn hóa chức danh, cũng như xây dựng hệ thống lương thưởng, phúc lợi cho đội ngũ cán bộ giảng viên, nhân viên.

Trước những khó khăn đó, MCG đã đi sâu, nghiên cứu, phân tích, chuẩn hóa hệ thống tài liệu, mô tả chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, phòng ban. Rà soát, mô tả công việc cho từng chức danh. Xây dựng ma trận phân nhiệm QLTS cho toàn công ty trên cơ sở tổng hợp phân công chức năng, nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, MCG còn triển khai xây dựng hệ thống lương, thưởng thông qua việc so sánh mức lương doanh nghiệp với thị trường; Xây dựng nguyên tắc “định giá” các vị trí; Nguyên tắc xếp, điều chỉnh lương cho cán bộ nhân viên; Nguyên tắc xây dựng ngân sách; Bảng tính lương mô phỏng trên excel hỗ trợ lập ngân sách, lương, thưởng.

Bằng nghiệp vụ chuyên môn cao, MCG nhanh chóng hoàn thiện hệ thống chức danh cũng như hệ thống lương thưởng. Đây chính là yếu tố then chốt để Đại học Hồng Bàng đẩy mạnh hoạt động giáo dục của mình.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG