Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), được biết đến với tên gọi Techcombank và là một trong các ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất tại Việt Nam. Để có được một vị trí chỗ đứng trên thị trường như hiện nay, Techcombank sở hữu nguồn nhân sự hùng hậu, phát huy tối đa tài năng nhờ vào sự hỗ trợ đào tạo nguồn nhân sự từ MCG.

MCG phối hợp với Techcombank đánh giá/phân tích năng lực nhân viên và đề nhu cầu đào tạo một cách đồng bộ và có hệ thống. Xây dựng tiêu chí tuyển chọn cán bộ tham gia đào tạo nguồn nhân lực và thiết kế chương trình đào tạo tùy theo đặc thù hoạt động kinh doanh của Techcombank và theo từng nhóm đối tượng cụ thể. Điều này tạo tiền đề cho việc phát triển tài năng nhân viên nhân viên tối ưu, hướng đến mục đích phát triển chung của công ty.

Nhờ vào sự hỗ trợ từ các chuyên gia MCG, Techcombank kể khi thành lập vào ngày 27/9/1993 chỉ với số vốn ban đầu là có 20 tỷ đồng, doanh nghiệp này đã không ngừng phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tích kinh doanh xuất sắc. Đồng thời nhiều lần ghi nhận đây là một tổ chức tài chính uy tín cùng danh hiệu Ngân hàng tốt nhất tại Việt Nam. Cùng với sự hỗ trợ từ cổ đông chiến lược HSBC, doanh nghiệp Techcombank có một nền tảng tài chính ổn định, vững mạnh với tổng tài sản là 158.897 tỷ đồng (tính đến hết năm 2013).

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG