Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Khánh Hưng

Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Khánh Hưng

Hiểu được tầm quan trọng của việc quản trị nhân sự trong doanh nghiệp, MCG đã trở thành người bạn đồng hành cùng Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Khánh Hưng trong chặn đường xây dựng một nền tảng tổ chức vững vàng với những phương án cụ thể.

Không chỉ mang đến phương pháp đánh giá hiệu quả công việc BSC-KPI & quản trị thành tích cho Công ty TNHH Khánh Hưng thông qua bản đồ hóa chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp theo mô hình BSC. Lập bộ chỉ tiêu KPIs ở cấp Công ty, bộ phận và từng vị trí công việc hợp lý. MCG còn giúp Khánh Hưng xây dựng bản ma trận phân nhiệm QLTS cho toàn công ty trong việc đánh giá công việc và chuẩn hóa hệ thống chức danh. Đồng thời đề ra nguyên tắc “định giá” công việc trong hệ thống lương, thưởng và phúc lợi. Giúp doanh nghiệp có được sự nhìn nhận và so sánh mức lương của mình với thị trường, nhằm đảm bảo quyền lợi, tạo sự cần bằng, mang đến môi trường tốt nhất để thu hút, phát triển cũng như giữ chân nhân tài.

Đội ngũ chuyên gia có kiến thức sâu rộng cùng bề dày kinh nghiệm tích lũy từ MCG đã giúp Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Khánh Hưng đạt được những thành công nhất định. Cho đến thời điểm hiện tại, Khánh Hưng được xem là một trong những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và thi công nội thất hàng đầu cho các công trình công nghiệp, văn phòng, tòa nhà, trung tâm thương mại ở nước ta.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG