Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Việt Nam (VCM)

Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Việt Nam (VCM)

Dự án nhà máy xi măng của Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Việt Nam (CVM) đã lựa chọn MCG làm người bạn đồng hành lý tưởng trong khâu phân tích hệ thống đánh giá đồng bộ về nhân viên từ đó tạo hướng đi đúng đắn cho đơn vị của mình. Theo đó với số vốn đầu tư ban đầu là 4.000 tỷ đồng tính đến ngày CVM đã phát triển mạnh mẽ và trở thành một trong những công ty đi đầu trong lĩnh vực dự án nhà máy xi măng.

Để có sự thành công ấy đòi hỏi MCG đã đưa ra dịch vụ phân tích công việc – chuẩn hóa hệ thống chức danh và xây dựng hệ thống lương, thưởng, phúc lợi phù hợp cùng mô hình nhân viên tại CVM. Theo như kế hoạch cung cấp thì MCG đã từng bước chuẩn hóa hệ thống tài liệu, mô tả chức năng của từng đơn vị phòng ban cũng như kịp thời xây dựng ma trận phân nhiệm rõ ràng cho từng đơn vị, cá nhân tại công ty. Có được điều này đã giúp công ty CVM có được hệ thống chức danh thống nhất cũng như dễ dàng trong khâu quản lý phân công, điều phối và giám sát công việc.

Ngoài ra dựa vào khối lượng công việc, chức danh từng đơn vị và cá nhân mà MCG cũng đã giúp CVM xây dựng quy chế lương, chính sách khen thương, phúc lợi phù hợp. Bởi vì nhân tài chính là lực lượng nòng cốt tạo sự phát triển vững mạnh tại công ty. Chiến lược mà MCG đã giúp CVM có thể giữ chân được nhân tài, thu hút nhân tài từ đó tạo nên bộ máy nhân viên giỏi vững mạnh để từng bước giúp CVM ngày càng phát triển hơn nữa.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG