Công Ty TNHH Thương Mại Tân Hải Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Tân Hải Minh

Với triết lý phát triển bền vững cũng như lấy con người làm cốt lõi nên Công ty TNHH Thương mại Tân Hải Minh đã không ngừng cải thiện về cơ cấu tổ chức, huấn luyện nhân sự, cải thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp cùng với chế độ lương, thưởng, phúc lợi xã hội chuẩn xác nhất. Những điều này đã giúp Tân Hải Minh trở thành chuỗi hệ thống Galle Watch nổi tiếng, ngày càng lớn mạnh và phát triển một cách bền vững.

Để có thể đạt được những kế hoạch, mục tiêu đã đưa ra Tân Hải Minh đã sử dụng dịch vụ từ MCG giúp xây dựng Hệ thống lương, thưởng, phúc lợi và Đánh giá hiệu quả công việc BSC-KPI & quản trị thành tích. Đây sẽ là nền tảng vững chắc giúp cho Tân Hải Minh dễ dàng đi đúng với những kế hoạch, mục tiêu mà công ty đã đưa ra.

Theo đó MCG đã lên kế hoạch về bản đồ hóa chiến lược kinh doanh tại Tân Hải Minh theo mô hình BSC cũng như xây dựng bộ chỉ tiêu KPls ở từng cấp độ, xây dựng KPI vào việc khen thưởng, đánh giá, bổ nhiệm. Điều này giúp mỗi một bộ phận và cá nhân hoàn thành những mục tiêu và chiến lược mà công ty đã đưa ra. Đồng thời nhờ đó còn dễ dàng hơn trong công tác xây dựng hệ thống lương, thưởng, phúc lợi xã hội theo đúng hiệu suất công việc. Kế hoạch này đỏi hỏi về yêu cầu năng lực (nhân viên) cũng như tạo động lực để mỗi cá nhân có thể hoàn thành sớm những chỉ tiêu quan trọng đã đưa ra. Nhờ vậy đã giúp Tân Hải Minh quản lý nhân sự, chiến lược công ty dễ dàng và ngược lại mỗi một nhân viên luôn phấn đấu, nỗ lực một cách tự nguyện vì sự phát triển toàn diện của công ty.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG