Công ty Tài chính Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng FE CREDIT

Công ty Tài chính Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng FE CREDIT

Công ty tài chính Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng FE CREDIT phát triển từ khối tín dụng thuộc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank. Tính đến thời điểm hiện tại FE CREDIT đã phát triển vô cùng lớn mạnh và trở thành công ty tài chính đầu ngành sở hữu hơn 15.000 nhân viên. FE CREDIT đã thực hiện nhiều chiến lược mục tiêu kinh doanh đúng đắn. Trong số đó việc tập trung theo chiến lược tư vấn quản lý từ MCG thông qua dịch vụ Khảo sát, đánh giá về các giá trị của doanh nghiệp chính là bí quyết quan trọng tạo nên sự phát triển vững mạnh cho FE CREDIT.

Qua mô hình dịch vụ cung cấp MCG đã thực hiện chiến lược tư vấn quản lý giúp khảo sát, đánh giá nhận thức của từng đội ngũ nhân viên để tiếp thu ý kiến về giá trị, niềm tin của họ và phương pháp tư duy. Từ đó sẽ giúp dễ dàng đánh giá doanh nghiệp cùng với giá trị văn hóa của chính mình trong mắt của từng nhân viên cụ thể. Đồng thời MCG còn giúp lập lộ trình, kế hoạch cụ thể trong việc xây dựng và phát triển văn hóa công ty một cách chính xác và đúng đắn nhất. Thực hiện được những chiến lược quan trọng ấy sẽ giúp tạo nên văn hóa doanh nghiệp trong tư duy của cán bộ quản lý cũng như nhân viên trong ngân hàng. Bên cạnh đó còn giúp ngân hàng FE CREDIT lập được kế hoạch xây dựng văn hóa doanh nghiệp đúng theo tiêu chuẩn 5W. Đây sẽ là hướng đi tinh thần đúng đắn đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của một doanh nghiệp với đội ngũ nhân viên lớn như FE CREDIT.

Trong tương lai FE CREDIT tiếp tục kế thừa những kế hoạch mà MCG đã xây dựng từ đó từng bước phấn đấu để ngày càng phát triển vững mạnh trở thành người bạn đồng hành cho hàng triệu người dân Việt Nam qua các sản phẩm và dịch vụ của mình.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG