Công ty hóa dầu Nghi Sơn (NSRP)

Công ty hóa dầu Nghi Sơn (NSRP)

Cơ cấu tổ chức đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững của bất cứ một doanh nghiệp nào. MCG thông qua việc phân tích thấu đáo về công việc từ đó đồng hành cùng công ty hóa dầu Nghi Sơn tạo sơ đồ cơ cấu tổ chức, chuẩn hóa hệ thống chức danh một cách chuẩn xác nhất.

MCG đã tiến hành chuẩn hóa hệ thống cơ cấu tổ chức, chức năng của từng đơn vị của công ty hóa dầu Nghi Sơn. Bên cạnh đó còn rà soát để tiến hành thống nhất hệ thống chức danh, xây dựng bảng ma trận phân nhiệm QLTS/RACI, xây dựng bản ma trận phân nhiệm cho từng vị trí công việc cũng như từng nhân sự cụ thể. Giúp các phòng ban vị trí tại công ty biết được công việc, chức năng rõ ràng của mình cũng như xảy ra bất cứ những vấn đề gì đều có được đơn vị đứng ra hỗ trợ giải quyết thấu đáo.

Ngoài ra nhờ việc xây dựng cơ cấu tổ chức theo các mô hình và bảng ma trận của MCG còn góp phần giúp cho công việc của từng bộ phận trong công ty hóa dầu Nghi Sơn không bị phân công chồng chéo với nhau. Những công việc đều được rà soát kĩ càng không bị bỏ sót đồng thời tránh được nhiều tình trạng bất hợp lý trong quá trình phân công công việc. Bí quyết này sẽ giúp cho mỗi nhân viên hiểu rõ được vai trò vị trí của mình trong công ty từ đó nỗ lực phấn đấu không ngừng mang đến sự vận hành ổn định và phát triển vững chắc cũng như rút ngắn được thời gian xử lý những công việc hàng ngày.

Tất cả những chương trình xây dựng hệ thống cơ cấu tổ chức tại MCG góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của công ty hóa dầu Nghi Sơn. Trong tương lai công ty tiếp tục phát triển vững mạnh và trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực hóa dầu tại Việt Nam.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG