Công ty Cổ phần Hạ Tầng Nước Sài Gòn (Saigon Water)

Công ty Cổ phần Hạ Tầng Nước Sài Gòn (Saigon Water)

Saigon Water chính là công ty con của CII trước lúc chuyển sang lĩnh vực kinh doanh mới từ năm 2013. Saigon Water hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ về ngành xử lý nước, nước thải. Đây cũng chính là đơn vị tiên phong đối với giải pháp Tổng thể về nước trong ngành xử lý nước và nước thải. Có thể khẳng định rằng Saigon Water đạt được những thành tựu to lớn nhưng ngày hôm nay đã có sự cố gắng nỗ lực rất nhiều của toàn bộ đội ngũ quản lý cũng như nhân viên cùng với các phương pháp chiến lược kinh doanh đúng đắn.

Nhờ đến sự trợ giúp của MCG đối với dịch vụ Phân tích công việc – chuẩn hóa hệ thống chức danh và Hệ thống lương, thưởng, phúc lợi cũng đã góp phần quan trọng vào sự phát triển lớn mạnh của Saigon Water. Theo như bảng phân tích từ MCG giúp cho Saigon Water từng bước chuẩn hóa được nhiệm vụ công việc của từng đơn vị, phòng ban cụ thể. Từ đó công ty Saigon Water dễ dàng hơn trong kế hoạch quản lý từng hệ thống công việc kế hoạch một cách cụ thể nhất.

Bên cạnh đó MCG cũng đã kịp thời xây dựng và đưa ra chính sách đãi ngộ thông qua chế độ lương, thưởng cũng như phúc lợi cho đội ngũ nhân viên tại công ty. Từ đó tạo động lực to lớn để mỗi cá nhân có thể hoàn thành đúng nhiệm vụ của mình, cố gắng cống hiến hết sức vì sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Saigon Water. Trong tương lai với những gì mà MCG đã triển khai sẽ giúp cho Saigon Water có được hướng đi đúng đắn để tiếp tục thành công hơn nữa.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG