Công ty Cổ phần Chuyển Mạch Tài Chính Quốc Gia Việt Nam (Banknetvn)

Công ty Cổ phần Chuyển Mạch Tài Chính Quốc Gia Việt Nam (Banknetvn)

Công ty Cổ phần Chuyển mạch tài chính quốc gia Việt Nam (Banknetvn) được thành lập từ năm 2004 với sự góp vốn của 7 ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam cùng với Công ty Điện toán và Truyền số liệu. Banknetvn hoạt động trong lĩnh vực cung ứng các dịch vụ thanh toán liên quan đến quá trình thanh toán thẻ ngân phát hành, chấp thuận, thanh toán thẻ ngân hàng, thẻ thanh toán và các hoạt động khác có liên quan.

Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu các chiến lược, mục tiêu kinh doanh để đạt được những tầm nhìn, sứ mệnh đã đưa ra thì Banknetvn chọn lựa MCG thành đơn vị dịch vụ hỗ trợ hướng đi quản lý theo mục tiêu của mình. Theo đó MCG đã tích cực nghiên cứu và đưa ra phương án phân tích công việc – chuẩn hóa hệ thống chức danh. Đồng thời MCG cũng đã rà soát để và dựa vào mô hình kinh doanh, dựa vào quá trình phân tích công việc cụ thể để giúp Banknetvn có được chính sách lương, thương, phúc lợi hợp lý nhất. Đây chính là bí quyết quan trọng giúp Banknetvn sử dụng dụng được nhân tài hiệu quả nhất.

MCG giúp cho Banknetvn kịp thời chuẩn hóa được hệ thống tài liệu mô tả chức năng và nhiệm vụ của từng đơn vị phòng ban, từ đó sẽ giúp thống nhất hệ thống chức danh. Đồng thời MCG hỗ trợ để xây dựng bản ma trận phân nhiệm cho toàn công ty, giúp rà soát, điều chỉnh phân nhiệm rõ ràng để mỗi phòng ban, cá nhân nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của chính mình. Đội ngũ quản lý thông qua nội dung kế hoạch sẽ dễ dàng hơn trong việc điều phối cũng như giám sát công việc hiệu quả hơn, tạo điều kiện và hướng đi đúng đắn cho sự phát triển vững mạnh tại Banknetvn.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG