CARE quốc tế tại Việt Nam

CARE quốc tế tại Việt Nam

CARE quốc tế tại Việt Nam (CARE) đã chọn lựa MCG thành đối tác giúp thực hiện dịch vụ Khung năng lực và quản lý tài năng hoàn hảo. Đây chính là bước đột phá mạnh mẽ và quan trọng, là hướng đi tích cực giúp tạo nên nhiều bệ phóng vững mạnh để CARE ngày càng phát triển và thành công trên con đường đã lựa chọn.

CARE quốc tế tại Việt Nam (CARE) chính là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, phi tôn giáo và cũng là một đơn vị của mạng lưới CARE quốc tế. Hiện tại ở Việt Nam thì CARE hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm phát triển nông thôn, cứu trợ khẩn cấp, cúm gia cầm, y tế và xã hội. Cũng chính vì hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau đòi hỏi CARE cần có được kế hoạch cụ thể đối với việc xây dựng năng lực, quản lý tài năng và đào tạo nhân viên một cách chuẩn xác nhất.

Theo mô hình từ MCG đã giúp CARE từng bước phân tích tạo nhóm theo năng lực chung, năng lực chuyên môn cũng như năng lực quản lý khác nhau. Đồng thời MCG cũng đã xây dựng được công cụ quản lý để phát triển năng lực và hỗ trợ quản lý nhân tài dành riêng cho CARE. Thông qua những dịch vụ này đã có được bộ từ điển năng lực phù hợp áp dụng được cho toàn hệ thống. Đây chính là chìa khóa quan trọng để giúp CARE dễ dàng hơn trong việc phát triển đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và thân cận vì sự phát triển mạnh mẽ của mình. Và từng bước theo kế hoạch MCG đưa ra giúp cho CARE đạt được thành công trong công tác quản lý tài năng như ngày hôm nay cũng như về sau nữa.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG