Skip links

Những quy định trả lương cơ bản nhất mà doanh nghiệp cần biết

Tiền lương là một vấn đề quan tâm lớn nhất không chỉ đối với người lao động mà còn khiến cho doanh nghiệp phải đau đầu. Vì xây dựng hệ thống lương sao cho vừa phù hợp với từng vị trí công việc, tạo động lực làm việc, phát triển cho nhân viên, vừa đúng theo những quy định trả lương của Nhà nước thì không phải một việc dễ dàng.

Những quy định trả lương cơ bản nhất mà doanh nghiệp cần biết
Những quy định trả lương cơ bản nhất mà doanh nghiệp cần biết

Nguyên tắc trả lương

Thứ nhất: Trả lương phải ngang nhau cho những lao động ở vị trí như nhau trong doanh nghiệp. Nguyên tắc này nhằm đảm bảo sự công bằng, hợp lý, tránh sự bất bình đẳng khi thực hiện công tác trả lương. Theo đó ở những vị trí ngang nhau, làm việc trong điều kiện như nhau tại doanh nghiệp, vấn đề tiền lương cũng phải được trả như nhau theo đúng quy định trả lương của Bộ luật lao động.

Thứ hai: Phản ánh đúng được năng suất lao động, cũng như phân phối theo số lượng, chất lượng lao động. Doanh nghiệp cần phải xây dựng những hình thức lương phân phối dựa trên chính năng suất, chất lượng mà người lao động tạo ra, như thế sẽ tạo sự ỷ lại, sức ỳ của những người lao động trong doanh nghiệp.

Thứ ba: Trả lương phải đảm bảo mối quan hệ hợp lý giữa vấn đề tiền lương của những người lao động trong điều kiện khác nhau.

Hình thức trả lương

Tiền lương được trả bằng tiền mặt, và cũng có thể trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng. Đối với người sử dụng lao động, họ có quyền lựa chọn hình thức để trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc theo cách khoán, nhưng phải duy trì đúng một thời gian nhất định. Khi thay đổi hình thức trả lương, người quản lý doanh nghiệp phải thông báo cho nhân viên của họ biết trước ít nhất là 10 ngày để có sự chuẩn bị sớm.

Thứ nhất: người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. Trường hợp chủ doanh nghiệp trả lương theo giờ, ngày, tuần thì phải trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thỏa thuận, nhưng ít nhất 15 ngày phải được trả gộp một lần.

Thứ hai: đối với hình thức trả lương theo sản phẩm hoặc theo khoán, các bên sẽ tự thỏa thuận thời hạn trả lương. Nhưng đối với công việc phải làm trong nhiều tháng, hằng tháng người lao động được tạm ứng tiền theo khối lượng công việc họ đã làm trong tháng.

Tính tiền lương phải dựa trên trường hợp cụ thể.
Có 9 trường hợp phổ biến nhất như sau:

  • Tiền lương thử việc
  • Tiền lương làm thêm giờ
  • Tiền lương làm việc vào ban đêm (được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau)
  • Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm
  • Tiền lương trong thời gian ngừng việc
  • Tiền lương khi tạm thời chuyển đổi công việc
  • Tiền lương trong thời gian tạm đình chỉ công việc
  • Tiền lương trong trường hợp học nghề, tập nghề
  • Tiền lương trong trường hợp NLĐ nghỉ việc được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH)

Vậy thì, quy định trả lương như thế nào là đúng theo nguyên tắc? Đúng thời hạn, hình thức và kỳ hạn thanh toán đối với từng trường hợp cụ thể? Mỗi trường hợp thắc mắc trong vấn đề tiền lương và trả lương, chủ doanh nghiệp sẽ phải áp dụng quy định, đồng thời vận dụng quy định của pháp luật một cách linh hoạt.

Bình luận