Skip links

Nhà thuốc Nhân Hòa

“Mô hình quản trị nhân sự chuẩn xác chính là bước đầu tiên và vô cùng quan trọng để tạo nên sự phát triển lớn mạnh của bất cứ một công ty, doanh nghiệp nào. Nhận thấy rõ được tiềm năng quan trọng từ đội ngũ nhân sự của công ty Nhân Hòa Pharmacy đã hợp tác cùng MCG giúp mang đến nhiều kế hoạch và mục tiêu rõ ràng cho sự phát triển toàn diện nhất.
Theo đó Nhân Hòa Pharmacy đã áp dụng đến 4 gói dịch vụ tại MCG bao gồm: Phân tích công việc – chuẩn hóa hệ thống chức danh; Hệ thống lương, thưởng, phúc lợi; Đánh giá hiệu quả công việc BSC-KPI & quản trị thành tích và Xây dựng Quy trình tác nghiệp chuẩn. Đây đều là những yếu tố trọng tâm nhằm giúp cho công cuộc phát triển của Nhân Hòa Pharmacy có thể đi theo hướng đúng đắn và khả quan nhất.

Với các gói dịch vụ mà MCG cung cấp đã giúp Nhân Hòa Pharmacy có được các mô hình, kế hoạch cụ thể đối với từng dự án. Có sự phân công phân nhiệm rõ ràng của mỗi phòng ban và vị trí. Đồng thời còn tạo được chuỗi quản lý công việc, mục tiêu dễ dàng hơn, giúp giảm thiểu được những nút thắt quản lý lỏng lẻo trước đó. Với hệ thống lương 3p, thưởng cũng như chính sách phúc lợi được đưa ra hợp lý nhất để mỗi cá nhân có thể thực hiện đúng công việc, trọng trách cũng như thấy được tầm quan trọng của bản thân. Bởi lẽ chính sách tận dụng và giữ chân nhân tài sẽ là bí quyết quan trọng nhằm tạo nên đầu não phát triển quan trọng cho Nhân Hòa Pharmacy.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG