Skip links

Mô hình quản lý nguồn nhân lực hiện đại nhất hiện nay

Trong một doanh nghiệp, mô hình quản lý nguồn nhân lực tốt sẽ giúp tận dụng tối đa tài năng nhân sự cũng như thu hút và duy trì nguồn nhân lực vững chắc nhất. Vậy đâu là mô hình quản lý nguồn nhân lực hiện đại nhất ở nước ta hiện nay mà doanh nghiệp nên lựa chọn. Đây chính là vấn đề khó khăn đang gặp phải của rất nhiều nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam.

Mô hình quản lý nguồn nhân lực hiện đại nhất hiện nay
Mô hình quản lý nguồn nhân lực hiện đại nhất hiện nay

Vai trò của mô hình quản lý nguồn nhân lực với doanh nghiệp

Mô hình quản trị nguồn nhân lực sẽ đảm nhiệm 3 chức năng chính là: Thu hút – Đào tạo, phát triển – Duy trì nguồn nhân lực. Thông qua định hướng quản lý nguồn nhân lực, người lãnh đạo sẽ có các chính sách, hoạt động tương ứng trong khâu tuyển dụng, phát triển cũng như duy trì nguồn nhân lực.
Dù doanh nghiệp chọn mô hình quản lý nào đi nữa thì ba nhóm chức năng này có mối quan hệ qua lại, tương trợ lẫn nhau (không phải là mối quan hệ chỉ huy). Mỗi một trong ba nhóm chức năng của mô hình quản lý nhân lực đều phải có quan hệ chặt chẽ và ảnh hưởng trực tiếp đến hai chức năng còn lại, hình thành nên một thế chân kiềng khép kín vững chãi, phục vụ cho mục tiêu quản trị nhân lực tối ưu hơn.

Các mô hình quản lý nguồn nhân lực hiệu quả nhất hiện nay

 • Mô hình thư ký
  Chức năng quản trị nguồn nhân lực trong mô hình liên quan chủ yếu đến việc thu nhập các báo cáo, thông tin dữ liệu và thực hiện nhiệm vụ hành chính thường ngày diễn ra trong doanh nghiệp đó. Khi đó, người quản trị nguồn nhân lực sẽ làm các công việc giấy tờ, các nhiệm vụ thường nhật và quy định liên quan đến việc làm của mỗi nhân viên theo lệnh từ các lãnh đạo trực tuyến hoặc quy định chung của doanh nghiệp.
 • Mô hình tài chính
  Loại mô hình này thường chú trọng đến giải quyết hài hòa trong các mối quan hệ như thu nhập giữa các nhân viên, hình thành một cơ cấu hợp lý nhất giữa tiền lương, thưởng, phụ cấp, phúc lợi,… đồng thời sử dụng các khoản chi phí liên quan đến người lao động sao cho có hiệu quả cao nhất. Mô hình này phù hợp và được các doanh nghiệp mới thành lập lựa chọn phổ biến.
 • Mô hình luật pháp
  Đây là mô hình quản lý nguồn nhân lực mà các chức năng quản trị chú trọng đặc biệt đến sự hiểu biết vấn đề luật pháp. Mô hình này giúp cho các doanh nghiệp tránh được sự tranh chấp lao động, rắc rối liên quan đến pháp luật, chẳng hạn như vi phạm nội quy về các chế độ về thù lao, về an toàn vệ sinh lao động, về tuyển dụng, cho nghỉ việc,…
 • Mô hình quản trị
  Có hai kiểu áp dụng: Kiểu thứ nhất, những cán bộ quản trị nguồn nhân lực chia sẻ, hiểu các mục tiêu, quan điểm, giá trị và làm việc với người quản trị gia trực tuyến, từ đó cùng đưa ra các giải pháp cho những vấn đề của doanh nghiệp. Kiểu thứ hai, cán bộ quản trị sẽ giữ vai trò là người huấn luyện nhân sự cũng như tuyển dụng, trả lương, phụ cấp, khen thưởng và đánh giá nhân viên.

Như vậy, để thực hiện được các mô hình quản lý nguồn nhân lực này, những người làm quản trị doanh nghiệp cần phải thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ năng để có thể làm việc chuyên nghiệp, hoạch định chiến lược, đồng thời giải quyết các vấn đề trong quản trị con người có hiệu quả, thỏa mãn tối ưu quyền lợi cho người lao động và doanh nghiệp.

Bình luận