Skip links

MCG thực hiện tư vấn công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền

Dự án: “Xây dựng Hệ thống đánh giá hiệu quả công việc & chế độ lương, thưởng, đãi ngộ gắn với hiệu quả công việc” – Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền

Vừa qua, ngày 16/10/2019 Công ty MCG đã chính thức khởi động dự án tư vấn với Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền.

MCG thực hiện tư vấn công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền
MCG thực hiện tư vấn công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền

Ra đời vào năm 2017, Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền tiền thân là Xí nghiệp Dịch vụ Khu Công Nghiệp Giang Điền. Qua 2 năm năm hoạt động Xí nghiệp đã có những bước tăng trưởng tốt và có những đóng góp ý nghĩa cho xã hội. Các sản phẩm dịch vụ nổi bật của Xí nghiệp có thể kể đến Khu Công Nghiệp Giang Điền, Dịch vụ cho thuê văn phòng – phòng họp, Dự án Khu dân cư Bình An, Dự Án biệt thự Đồng Nai.

Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền định hướng “trở thành một trong những Công ty hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản công và dân dụng”. Cùng với nguồn tài lực và nhân lực vững chắc, Sonadezi Giang Điền luôn mong muốn mang lại những sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng và nhà đầu tư. Để thực hiện những định hướng trên, Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền muốn xây dựng một thống lương – thưởng công bằng nhằm tạo thúc đẩy và tạo động lực cho nhân viên. Đồng thời thực hiện chính sách thu hút nhân tài để góp phần xây dựng và phát triển Xí nghiệp trong những dự án mới. Nhằm thực hiện hoá hệ thống lương – thưởng công bằng, tạo lực thì dự án bao gồm các công tác chính, cụ thể:

  • Rà soát hệ thống sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ các Phòng/Bộ phận
  • Bàn giao ma trận phân nhiệm cho từng vị trí phù hợp
  • Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc
  • Xây dựng gói đãi ngộ toàn diện và các chính sách thưởng, phúc lợi linh hoạt