Skip links

MCG giúp Sonadezi Long Thành giải quyết các khúc mắc trong hệ thống nhân sự

Năm 2003, Công ty CP Sonadezi Long Thành đã được thành lập bởi Tổng công ty Sonadezi cùng với các đối tác để triển khai dự án KCN – Đô thị Long Thành một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Tìm đến MCG, Sonadezi Long Thành mong muốn nâng cao hiệu quả công việc của đội ngũ nhân sự qua việc điều chỉnh lại hệ thống đánh giá công bằng, khoa học, và phân công công việc rõ ràng, minh bạch hơn.

Sonadezi Long Thành đã ký kết hợp đồng với MCG để triển khai dự án với các nội dung như sau:

  • Tư vấn phân công công việc và xây dựng bảng mô tả công việc cho toàn bộ vị trí để rõ ràng, khoa học hơn, giảm thiểu sự lãng phí và tránh bị chồng chéo công việc.
  • Tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá KPIs

Bên cạnh đó, theo nhu cầu của Sonadezi Long Thành, MCG đã tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng mềm:

  • Đào tạo Nhà quản lý hiệu quả và Kỹ năng tạo động lực.
  • Đào tạo Giao việc, ủy quyền và giám sát nhân viên
  • Đào tạo Kỹ năng giải quyết vấn đề
  • Đào tạo Quản lý chất lượng dịch vụ.
  • Đào tạo Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc; Kỹ năng quản lý thời gian
  • Đào tạo Quản lý KPI cho người đánh giá và người được đánh giá