Skip links

MCG cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống lương 3P cho Tổng Công ty Sonadezi

Được thành lập năm 1990 với tiền thân là Công ty Phát triển khu công nghiệp Biên Hòa (Sonadezi); đến năm 2005, Sonadezi chuyển đổi hình thức hoạt động theo mô hình tổ hợp: Công ty mẹ – công ty con với 21 đơn vị thành viên; đến 2010, Sonadezi trở thành Tổng Công ty và đổi tên thành Tổng công ty Phát triển Khu công nghiệp; đến 2015, Sonadezi về cơ bản đã hoàn thành công tác tái cơ cấu doanh nghiệp và chuẩn bị hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.

Sau hơn 25 năm thành lập và phát triển, Sonadezi đã đầu tư và phát triển 12 KCN tại Đồng Nai và Bà Rịa Vũng tàu. Nhiều Công ty đa quốc gia đến từ Nhật Bản, Tây u, Hoa Kỳ đã chọn KCN của Sonadezi làm điểm đến đầu tư các dự án tại Việt Nam. Hiện tại, các KCN do Sonadezi đầu tư đã giải quyết việc làm cho trên 200.000 lao động và đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất – nhập khẩu hàng năm của Đồng Nai.

Với mục tiêu hướng đến là trở thành nhà đầu tư hạ tầng hàng đầu tại Việt Nam, Sonadezi đã – đang và sẽ cố gắng để khẳng định tên tuổi trên thị trường Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.

Với mong muốn hoàn thiện lại hệ thống cơ cấu tổ chức, chế độ lương thưởng và đánh giá kết quả công việc, năm 2018, Sonadezi đã ký kết hợp đồng với MCG để triển khai dự án với các nội dung như sau:

  • Tư vấn phân công công việc và xây dựng bảng mô tả công việc cho toàn bộ vị trí để tránh bị chồng chéo công việc.
  • Tư vấn xây dựng gói đãi ngộ toàn diện trên nguyên tắc trả lương 3P cùng các chính sách thưởng, phúc lợi linh hoạt gắn với kết quả đánh giá công việc của từng Cán bộ – nhân viên.
  • Tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá KPIs và bộ chỉ tiêu KPIs các cấp