Blog

Đánh giá nhân viên, KPI, Quản trị nhân sự

Làm thế nào để đánh giá hiệu quả công việc nhân viên được chuẩn xác?

Với một người hoạt động trong lĩnh vực nhân sự hay nhà quản lý, đứng đầu một đội, một bộ phận, phòng ban trong tổ chức, việc đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên là một nhiệm vụ quan trọng. Vậy làm thế nào để đánh kết quả thực hiện công việc của nhân viên trong một doanh nghiệp được chuẩn xác nhất? Câu trả lời sẽ được cung cấp ngay sau đây:

Làm thế nào để đánh giá hiệu quả công việc nhân viên được chuẩn xác?
Làm thế nào để đánh giá hiệu quả công việc nhân viên được chuẩn xác?

Để nhân viên tự đánh giá về bản thân mình

Tất cả các nhân viên dù làm việc ở vị trí nào thì cũng có quyền được tự đánh giá bản thân mình. Vì thế không một ai có quyền áp đặt sự đánh giá của riêng họ lên bản thân người khác mà quên đi quyền tự đánh giá của người lao động. Trong cách quản lý doanh nghiệp thông minh, cần để nhân viên được quyền tự nhìn nhận kết quả mà họ tạo ra theo một mẫu hướng dẫn chung của công ty trên cơ sở mục tiêu công việc mà họ đã cam kết. Việc này giúp họ nhanh chóng nhận ra những điểm chưa hoàn thiện của bản thân và tìm hướng khắc phục cũng như phát huy tối đa khả năng hiện có của mình.

Bản đánh giá nhân viên phải cụ thể và minh bạch

Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên càng cụ thể, minh bạch thì càng mang đến nhiều lợi ích cho chính bản thân họ và cấp quản lý. Cấp quản lý cần chia bản phân tích, đáng giá hiệu quả công việc thành các mục tiêu, tiêu chí cụ thể về năng lực. Xác định mức độ quan trọng của từng mục tiêu là một yếu tố cần thiết phải có khi xây dựng bản đánh giá này.

Với các tiêu chí trực quan, cụ thể và minh bạch, bản đánh giá nhân viên sẽ giúp nhân viên hiểu rõ họ được các cấp quản lý đánh giá như thế nào. Doanh nghiệp cũng từ đó có thể xác định các nhân sự xuất sắc điển hình để khen thưởng thích hợp.

Bản đánh giá phải phán ánh đầy đủ các thông tin

Thực hiện xuyên suốt đầy đủ với cơ chế đánh giá 360 độ là cách giúp cấp quản lý thu thập được tất cả các thông tin cũng như ý kiến phản hồi đánh giá từ cấp nhân viên. Đây không chỉ là cách đảm bảo tính khách quan mà còn giúp xây dựng được 1 môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả cho doanh nghiệp của bạn.

Đánh giá hiệu quả công việc nhân viên phải được thực hiện thường xuyên

Thường xuyên và liên tục, có thể theo hằng năm, quý hoặc hàng tuần là yếu tố quan trọng của việc đánh giá hiệu quả thực hiện công việc của từng nhân viên, để phát huy hiệu quả của nó. Việc thường xuyên trao đổi các mục tiêu và cách thức làm việc chính là một phương pháp hiệu quả tạo điều kiện cho nhân viên giải quyết vấn đề nảy sinh nhanh chóng, tránh tình trạng tồn đọng công việc trong 1 thời gian.

Đánh giá hiệu quả công việc phải tạo động lực làm việc tốt hơn

Trong quá trình đánh giá hiệu quả, các cấp quản lý cần cung cấp cho nhân viên phản hồi mang tính xây dựng hay góp ý, tránh các tình trạng công kích tiêu cực hay phê phán quá nhiều vào điểm yếu của bản thân nhân viên. Cần xây dựng một môi trường làm việc nhẹ nhàng và cấp quản lý phải hiểu đâu là động cơ để nhân viên cố gắng làm tốt hơn, từ đó xây dựng 1 bản đánh giá công việc của nhân viên hiệu quả hơn.

Một kết quả đánh giá công việc công minh là đòn bẩy giúp bạn phát huy được khả năng đóng góp của những nhân viên dưới quyền. Vì vậy, các nhà quản lý cần thực hiện chuẩn xác việc này.

Leave your thought here