Khảo sát sự hài lòng và gắn kết của nhân viên

Lắng nghe những suy nghĩ của nhân viên cũng như những ý kiến đóng góp, đề xuất cải tiến của họ sẽ giúp cho tổ chức có được nhiều thông tin có giá trị, từ đó đưa ra những hành động cụ thể nhằm tăng cường sự gắn kết của nhân viên với nơi họ đang làm việc. Những cuộc khảo sát nhân viên (có thể được thực hiện bởi nội bộ hoặc đơn vị khảo sát độc lập bên ngoài) là công cụ hữu hiệu giúp tổ chức có được những phản hồi của nhân viên. Tuy nhiên, để có được các thông tin trung thực, bộ phận thực hiện khảo sát cần đảm bảo yếu tố bảo mật thông tin và ẩn danh những người đã tham gia đóng góp ý kiến.

MCG hỗ trợ doanh nghiệp những gì?

  • Xây dựng bộ câu hỏi khảo sát theo mô hình Gắn kết 3S + Hài lòng 7S, đảm bảo nội dung khảo sát bao trùm lên các vấn đề tác động đến sự hài lòng của nhân viên.
  • Truyền thông về hoạt động khảo sát.
  • Tổ chức khảo sát dưới hình thức khảo sát Online và khảo sát giấy.
  • Tổ chức các hoạt động trao đổi nhóm để thu thập các ý kiến định tính.
  • Báo cáo đánh giá kết quả khảo sát; so sánh với khảo sát trước đó (nếu có) hoặc với thông lệ tốt (best practice). Khuyến nghị các giải pháp để nâng cao sự hài lòng và gắn kết của nhân viên.
Khảo sát sự hài lòng và gắn kết của nhân viên
AnhChị

Sứ mệnh của chúng tôi là

Làm việc và cống hiến vì sự phát triển không ngừng của khách hàng, cộng đồng, và của các thành viên.

Các chuyên gia tư vấn hàng đầu sẽ hỗ trợ khách hàng định hướng chiến lược nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược kinh doanh, cùng với họ phát triển cơ sở hạ tầng nhân sự cũng như năng lực vận hành.

Doanh nghiệp sẽ có
ích lợi gì từ điều này?

  • Xây dựng bộ câu hỏi khảo sát phù hợp với hiện trạng hiện tại của doanh nghiệp.
  • Tổ chức việc thực hiện khảo sát theo phương pháp phù hợp.
  • Báo cáo phân tích, tổng hợp hệ giá trị của công ty trong mắt cán bộ nhân viên.
  • Định hình văn hóa doanh nghiệp qua quá trình trao đổi với các cấp lãnh đạo.
  • Lập lộ trình, kế hoạch xây dựng công ty với các bước thực hiện cụ thể, chuyên nghiệp.
MCG Management Consulting

Các khách hàng của chúng tôi đều hài lòng về dịch vụ của MCG. Còn bạn thì sao?

Bạn là nhà quản lý t-h-ô-n-g m-i-n-h?

Trở thành người đầu tiên nhận được bài viết mới nhất!