Blog

Doanh nghiệp, Đào tạo nhân viên, Quản trị nhân sự

Khái niệm, vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Có thể nói rằng, việc cạnh tranh giữa các quốc gia hoặc giữa các doanh nghiệp ngày nay thực chất là cạnh tranh trong chất lượng của nguồn nhân lực – yếu tố đầu tiên quyết định khả năng thành công của doanh nghiệp đó. Mà chất lượng nguồn nhân lực thường liên hệ chặt chẽ với quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Nói về khái niệm này, chúng ta có thể phân tích 2 khía cạnh riêng biệt là đào tạo và phát triển, cụ thể như sau:

 • Đào tạo

Chính là một quá trình được xây dựng hệ thống nhằm nuôi dưỡng, tích lũy các kỹ năng, hành vi, thái độ hay những quy tắc, dẫn đến sự tương xứng giữa những đặc điểm của mỗi nhân viên cùng yêu của công việc.

 • Phát triển

Được xem là quá trình lâu dài, với mục đích nâng cao năng lực, động cơ của nhân viên, giúp biến họ thành những nhân sự tương lai quý báu trong tổ chức, doanh nghiệp đó. Phát triển ở đây không chỉ gồm đào tạo, mà là cả sự nghiệp, kinh nghiệm khác nữa.

Khái niệm, vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Khái niệm, vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Đối với các doanh nghiệp, việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có tác dụng và ý nghĩa quan trọng nhất định, mang đến những lợi ích thiết thực cho cả doanh nghiệp cũng như người lao động và xã hội. 3 yếu tố này được trình bày rõ ràng như sau:

1. Đối với doanh nghiệp

 • Tạo điều kiện để doanh nghiệp nâng cao được năng suất lao động, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, duy trì và nâng cao nguồn nhân lực chất lượng, tạo lợi thế cạnh tranh lớn mạnh cho doanh nghiệp trên thị trường.
 • Có được đội ngũ cán bộ quản lý và chuyên môn kế cận, giúp cho nhân viên có những kỹ năng cần thiết để đến gần hơn với cơ hội thăng tiến, từ đó thay thế cho những cán bộ quản lý và chuyên môn khi cần thiết.
 • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có ý nghĩa lớn trong việc hướng dẫn công việc cho các nhân viên mới. Các chương trình định hướng đối với nhân viên mới sẽ thúc đẩy mau chóng thích ứng môi trường làm việc của doanh nghiệp.
 • Tránh được tình trạng quản lý lỗi thời. Những nhà quản trị doanh nghiệp cần áp dụng phương pháp quản lý cho phù hợp với những thay đổi trong quy trình công nghệ và môi trường kinh doanh.
 • Giải quyết được các vấn đề về tổ chức, như vấn đề về mâu thuẫn, hay xung đột giữa các cá nhân, các bộ phận với nhà quản trị trong doanh nghiệp, đề ra các chính sách quản lý nguồn nhân lực có hiệu quả cao.

2. Đối với người lao động

 • Trực tiếp giúp nhân viên có thể thực hiện công việc tốt hơn, nhất là khi nhân viên thực hiện không đáp ứng được tiêu chuẩn, hoặc khi nhân viên được phân công đảm nhiệm công việc mới.
 • Người lao động được trang bị kỹ năng chuyên môn, kiến thức cần thiết, điều này kích thích nhân viên làm việc tốt hơn, đam mê hơn, đạt được nhiều thành tích, muốn được đảm nhiệm những công việc có tính thách thức với cơ hội thăng tiến cao hơn.
 • Tạo ra tính chuyên nghiệp, sự gắn bó giữa người lao động với doanh nghiệp.
 • Cập nhật các kỹ năng, xu hướng và kiến thức mới cho nhân viên, từ đó toàn thể người lao động có thể áp dụng thành công những thay đổi công nghệ và kỹ thuật trong doanh nghiệp.
 • Tạo cho nhân viên có cách nhìn, tư duy mới trong phần việc mà họ đang đảm nhiệm, đó cũng chính là cơ sở để thúc đẩy tính sáng tạo của người lao động.

3. Đối với xã hội

Quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực được xem là vấn đề sống còn của đất nước, nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của xã hội, đồng thời sẽ là một trong những giải pháp chống lại thất nghiệp hiệu quả.

Việc đầu tư cho đào tạo là những khoản đầu tư mang tính chiến lược chủ chốt quyết định sự phồn vinh của doanh nghiệp nói riêng và đất nước nói chung.

Trên đây là những thông tin giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn khái niệm, vai trò của quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, để từ đó tìm được mục tiêu, hình thức và tiến trình đào tạo tốt nhất cho doanh nghiệp của mình.

Leave your thought here