Blog

Doanh nghiệp, Đào tạo nhân viên, Quản trị nhân sự

Khái niệm và ví dụ cơ cấu tổ chức theo địa lý

Trong cơ cấu theo địa lý, những vùng địa lý trở thành cơ sở đảm nhiệm chức năng quan trọng của việc gộp các hoạt động tổ chức. Đây là mô hình quản lý cho phép kiểm soát được tình hình doanh nghiệp tốt hơn so với mô hình cơ cấu chức năng, vì nó có hệ trực tuyến theo vùng để thực hiện các công việc chứ không phải chỉ do một hệ trực tuyến đơn lẻ như trước kia đảm nhiệm. Sau đây là khái niệm và ví dụ cơ cấu tổ chức theo địa lý áp dụng thành công trong một số doanh nghiệp.

Khái niệm cơ cấu tổ chức theo địa lý

Cơ cấu tổ chức theo địa lý thường được sử dụng trong hầu hết các doanh nghiệp hoạt động trên nhiều khu vực, vùng thị trường khác nhau. Mô hình này gồm có 1 trụ sở chính cùng các văn phòng, bộ phận vùng miền.
Tại mỗi khu vực địa lý, đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp sẽ giao quyền cho các nhà quản trị đứng đầu tại khu vực đó đảm nhiệm tất cả chức năng thay vì phân chia chức năng hoặc tập hợp mọi công việc cho văn phòng trung tâm.

Một vài ví dụ 

Ví dụ, một doanh nghiệp có thể phân chia những hoạt động chế tạo của nó, thiết lập các nhà xưởng ở nhiều vùng trong quốc gia. Chính việc này cho phép doanh nghiệp đó đáp ứng các nhu cầu thực tế của khách hàng theo vùng, đồng thời giảm chi phí vận tải.

Khái niệm và ví dụ cơ cấu tổ chức theo địa lý
Khái niệm và ví dụ cơ cấu tổ chức theo địa lý

Ví dụ cơ cấu tổ chức theo địa lý tương tự với các tổ chức dịch vụ, chẳng hạn như chuỗi các cửa hàng, ngân hàng có thể triển khai hoạt động marketing cũng như bán hàng của họ trên nhiều vùng, đúng hơn là trên toàn bộ quốc gia, giúp khách hàng của họ tiếp cận với sản phẩm nhiều hơn.

Rõ ràng công ty như Federal Express phải cần điều hành bằng cơ cấu theo địa lý mới có thể thỏa mãn mục tiêu của công ty, chính là: giao hàng ngày hôm sau. Hoặc các tổ chức mua bán hàng hoá lớn trên thị trường, như: Neiman Marcus, Wal-mart, Dillard Departement Stores cũng áp dụng mô hình cơ cấu theo địa lý sau khi nó tiến hành thiết lập hệ thống cửa hàng xuyên quốc gia. Cơ cấu theo địa lý sẽ đáp ứng được tất cả các nhu cầu ăn, mặc,… tại các vùng khác nhau(chẳng hạn như quần áo mùa hè ở Tây nam và áo khoác ở miền Đông) được xử lý đúng theo yêu cầu. Hơn nữa, nhờ chức năng mua sắm duy trì tập trung, và một tổ chức trung tâm được thành lập để có thể mua bán cho tất cả các vùng. Đây là một ví dụ cơ cấu tổ chức theo địa lý điển hình, có thể giúp doanh nghiệp vừa đạt được tính kinh tế trên quy mô mua sắm, phân phối, đồng thời vừa giảm chi phí đáng kể cho các vấn đề phối hợp, truyền thông.

Neiman Marcus đã phát triển được một cơ cấu theo địa lý thành công. Trong mỗi vùng, doanh nghiệp này sẽ thiết lập một nhóm khách hàng theo vùng để đáp ứng nhu cầu trong mỗi vùng địa lý. Những người mua theo vùng này sẽ cung cấp thông tin cho người mua ở trung tâm, ở đây họ kết hợp nhu cầu ở các vùng lại để đạt được quy mô kinh tế, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cao được đặt ra của Neiman Marcus. Với cơ cấu này, người mua đã duy trì được việc mua sắm của họ trên toàn quốc.

Không phải bất cứ doanh nghiệp nào cũng có thể vận hành thành công theo ví dụ cơ cấu tổ chức theo địa lý trên. Bởi cơ cấu địa lý còn phụ thuộc vào yếu tố: quy mô công ty, độ rộng phổ của sản phẩm cùng các vùng của nó.

Leave your thought here