Blog

Doanh nghiệp, Đào tạo nhân viên, Quản trị nhân sự

Kế hoạch phát triển đại lý cần dựa trên căn cứ và nguyên tắc nào?

Nhà phân phối, trung tâm bán lẻ trực tiếp, đại lý… đóng vai trò quan trọng trong việc mang sản phẩm của nhà sản xuất đến tay khách hàng một cách nhanh nhất. Hiểu theo cách khác, nó được xem như “bàn tay nối dài” của doanh nghiệp sản xuất trong việc đưa các sản phẩm của mình đến với người tiêu thụ. Vậy làm thế nào để xây dựng được kế hoạch phát triển đại lý hiệu quả? Để xây dựng một hệ thống bán lẻ, đại lý hiệu quả, cần lưu ý tới căn cứ và nguyên tắc xây dựng như sau.

Căn cứ lập kế hoạch phát triển đại lý

  • Năng lực, trình độ quản lý của doanh nghiệp: Với những doanh nghiệp có năng lực cùng trình độ cao, thường sẽ có hệ thống quản lý hiện đại, phát triển hệ thống đại lý bán lẻ rộng khắp. Để có được điều này, những người quản trị doanh nghiệp cần phải cập nhật xu hướng, học hỏi và trau dồi kiến thức kinh doanh thường xuyên.
  • Nguồn lực của doanh nghiệp: Nguồn nhân lực chủ chốt, tài lực, vật lực và thương hiệu… chính là yếu tố góp phần vào việc định hướng xây dựng kế hoạch phát triển đại lý đúng đắn và hiệu quả cao nhất.
  • Sự phân bổ nhu cầu khách hàng: Những nơi tập trung nhu cầu lớn, doanh nghiệp có thể thực hiện tổ chức bán lẻ trực tiếp. Với những khu vực nhu cầu nhỏ lẻ, thì tổ chức bán lẻ có thể thông qua đại lý hoặc các hệ thống bán lẻ thuộc doanh nghiệp khác.
  • Định hướng phát triển lâu dài: Doanh nghiệp phải xác định được mặt hàng kinh doanh chính? Đối tượng khách hàng là ai? Những người lãnh đạo phải đưa ra chính sách gì để luôn đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng mục tiêu?…
Hướng dẫn xây dựng hệ thống lương hiệu quả cho doanh nghiệp
Hướng dẫn xây dựng hệ thống lương hiệu quả cho doanh nghiệp

Nguyên tắc xây dựng kế hoạch phát triển đại lý

  • Nguyên tắc về cơ cấu tổ chức, quản trị: Xác định, lựa chọn cơ cấu tổ chức hệ thống chuyên nghiệp, hiện đại, rõ ràng và phù hợp với yếu tố của doanh nghiệp. Theo đó, đối với một tổ chức nhỏ, không cần có cơ cấu quản lý chính thức, bởi khi đó nhiệm vụ phân chia cho mỗi nhân viên sẽ dễ dàng. Nhưng đối với một kế hoạch phát triển đại lý có quy mô lớn, doanh nghiệp rất cần có một cơ cấu tổ chức và quản trị khoa học, để từ đó phân chia trách nhiệm, công việc sao cho đạt hiệu quả cao nhất.
  • Nguyên tắc về vị trí địa lý: Việc quyết định đầu tư, mở thêm bất cứ cửa hàng, đại lý hoặc siêu thị nào, thì phải cần tuân theo nguyên tắc về vị trí địa lý thì mới đạt được hiệu quả tốt.
  • Nguyên tắc về quyền hạn, trách nhiệm: Mỗi một nhân viên khi được giao trách nhiệm để thực hiện công việc thì bản thân họ phải có những quyền hạn cần thiết để có thể thực hiện tốt công việc đó.
  • Nguyên tắc nhất quán trong mệnh lệnh: Các nhân viên chỉ nhận nhiệm vụ, báo cáo cho 1 cấp trên duy nhất. Khi phân chia này được thực hiện hoàn hảo thì mâu thuẫn trong các mệnh lệnh càng ít.
  • Nguyên tắc về tầm quản lý: Người lãnh đạo chỉ có thể quản lý những giới hạn những người lao động dưới quyền tùy thuộc vào mức độ của công việc. Nhưng khi số lượng người lao động dưới quyền vượt quá giới hạn, có nghĩa là chất lượng quyết định của những người quản lý sẽ giảm đi.
  • Nguyên tắc phân chia công việc: Các nhiệm vụ lớn phải được chia thành những nhiệm vụ nhỏ, người thực hiện có thể có chuyên môn để thực hiện công việc đó, việc này nhằm giảm mức độ đa dạng và tăng chất lượng hoàn thành tốt công việc.

Tóm lại, lựa chọn một kế hoạch phát triển đại lý tốt, sẽ giúp nhà quản trị doanh nghiệp thực hiện thành công các kế hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ cũng như đại lý bán hàng hiệu quả.

Leave your thought here