Blog

Đào tạo nhân viên, Quản trị nhân sự

Huấn luyện nhân viên là gì? Vai trò và phương pháp huấn luyện

Để đưa một doanh nghiệp phát triển bền vững không ngừng, thì việc huấn luyện nhân viên cần được quan tâm hàng đầu. Nhưng huấn luyện nhân viên là gì, có những phương pháp nào để huấn liện nhân viên? Việc nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên, xác định được các mục tiêu lâu dài để họ hướng tới trong quá trình làm việc là một kỹ năng vô cùng quan trọng cần trang bị cho một người quản lý hay người chủ doanh nghiệp.

Do đó, khái niệm huấn luyện nhân viên là gì cũng việc nắm vững các phương pháp huấn luyện nhân viên là điều tất yếu mà mỗi nhà quản trị doanh nghiệp cần có. Để từ đó truyền đạt và phát triển kỹ năng, kinh nghiệm làm việc giúp họ đáp ứng yêu cầu công việc của doanh nghiệp trong tương lai.

Huấn luyện nhân viên là gì? Vai trò và phương pháp huấn luyện
Huấn luyện nhân viên là gì? Vai trò và phương pháp huấn luyện

Vậy huấn luyện nhân viên là gì?

Là quá trình áp dụng các phương pháp đào tạo cụ thể, rèn luyện phát triển năng lực cho nhân viên và định hướng nhận thức, tôi luyện những kỹ năng đã có, trau dồi thêm kỹ năng mới, sẵn sàng đối mặt với thử thách và yêu cầu thực tế công việc trong chặng đường sắp đến.

Là khuyến khích nhân viên trong doanh nghiệp mạnh dạn đóng góp ý kiến, phát huy tối đa óc sáng tạo trong công việc cũng như năng lực của nhân viên để đạt được kết quả cao nhất dựa trên những nguồn lực sẵn có của bản thân họ.

Công tác huấn luyện nhân viên đóng vai trò như thế nào trong doanh nghiệp?

Là nghệ thuật cải tiến cách thức làm việc của nhân viên. Người quản lý nếu biết huấn luyện nhân viên của mình sẽ khuyến khích được họ sẵn sàng học hỏi và đối mặt với những thách thức từ yêu cầu công việc.

Giúp người quản lý có thể phát hiện sâu và giúp đội ngũ nhân viên phát triển năng lực ở tầm cao hơn, có khả năng đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng hơn, còn cấp quản lý sẽ có nhiều thời gian hơn tập trung cho công tác quản lý của mình mà không phải giúp nhân viên giải quyết các vấn đề của họ nữa.

Giúp cho nhà quản trị đào tạo nhân viên, giúp cấp dưới xác định được mục tiêu lâu dài của mình và lên kế hoạch cụ thể từng giai đoạn để đạt được mục tiêu công việc đã đặt ra.

Giúp phát triển năng lực và tính độc lập cho đội ngũ nhân sự để cấp quản lý có đủ niềm tin cần thiết khi giao phó nhiệm vụ quan trọng.

Phát huy tối đa năng lực của nhân viên, tập trung vào những mục tiêu cao hơn để có thể phát triển tổ chức một cách tốt nhất.

Đâu là phương pháp huấn luyện nhân viên hiệu quả?

Trí tuệ xúc cảm: Theo giả thuyết của Daniel Goleman, trong kinh doanh thành công phụ thuộc nhiều vào trí tuệ xúc cảm hơn vào học thuật. Bởi những người có trí tuệ xúc cảm có khả năng nhận thức vấn đề và tự điều chỉnh, tự thúc đẩy bản thân. Và những người này rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, từ đó có khả năng gây ảnh hưởng đến người xung quanh họ.

Tự nhận thức: Đối với những người có khả năng tự nhận thức họ sẽ biết được cảm xúc, phản ứng của bản thân để nhìn nhận được các việc đã làm được và chưa làm được để có hướng giải quyết đúng đắn.

Tự điều chỉnh: Đây chính là khả năng nhận biết và kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Tự điều chính luôn sánh đôi với sự tự ý thức. Người có trí tuệ xúc cảm có thể làm việc rất tốt theo nhóm và phát triển hiệu quả các mối quan hệ trong công việc, đồng thời giúp doanh nghiệp phát triển hơn.

Tuy nhiên, có một điều mà các nhà quản lý doanh nghiệp nên nhớ, đó là: nguyên tắc để huấn luyện thành công đó chính là việc huấn luyện phải dựa trên sự bảo mật thông tin cá nhân và niềm tin giữa người huấn luyện và nhân viên!

Leave your thought here