Giải pháp cho doanh nghiệp nhỏ

Doanh nghiệp nhỏ (dưới 50 nhân sự) của Việt Nam là một loại hình doanh nghiệp chiếm tỉ lệ không nhỏ và có vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm, tăng thu nhập cho bộ phận người lao động. Tuy nhiên, các doanh nghiệp ngày càng phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh trên thị trường nhiều biến động hiện nay. Khi đó ,việc quản trị nhân lực, nâng cao hiệu quả công tác và kiểm soát tối ưu nguồn tài chính là giải pháp quan trọng quyết định sự tồn tại và thành công của mô hình doanh nghiệp cỡ nhỏ.

Hầu hết doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn trong việc quản lý, giữ chân, sử dụng tài năng nhân sự và kiểm soát tài chính công ty, vì sao vậy? Doanh nghiệp thuộc mọi quy mô đều bị ảnh hưởng bởi chính sách quản lý nhân sự tài năng có tốt hay không. Từ một góc nhìn rộng, mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng đi lên. Nhưng các doanh nghiệp nhỏ ở nước ta vẫn phải đối mặt với các thách thức nhất định: Không đảm bảo việc tuyển dụng đủ tài năng cho mọi vị trí, cấp bậc; không có nhân viên quản trị nhân sự chuyên biệt, chênh lệch năng suất hoạt động của các bộ phận, không đủ vững vàng về tài chính, điều động nguồn vốn chưa phù hợp…

Wave Wave

Gửi ngay yêu cầu tư vấn để nhận được giải pháp tốt nhất!

AnhChị