Tiến sĩ Craig Nathanson

Tiến sĩ Nathanson có hơn 12 năm kinh nghiệm giảng dạy các khóa học trực tuyến và 14 năm kinh nghiệm giảng dạy cho sinh viên Đại học ở các cấp độ. Tiến sĩ cũng có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy tại các tổ chức lớn như Intel và các công ty công nghệ. Ông là thành viên sáng lập của Pandesic – công ty liên doanh với Intel-SAP – là một trong những công ty thương mại điện tử đầu tiên; đồng thời ông cũng là phó chủ tịch của People PC – công ty liên doanh với Ford Motor.

Tiến sỹ Nathanson là tác giả của 6 cuốn sách về phát triển nguồn nhân lực và quản trị: The Best Manager, Getting Better Results through People, Joyful Work in the second Half of Life: The five Stages.

Lĩnh vực quan tâm của Tiến sĩ Nathanson hiện nay là Lãnh đạo, Lãnh đạo thông qua huấn luyện, Lãnh đạo bền vững.

Các dự án đã tham gia thực hiện

Tiến sĩ Craig Nathanson

Trò chuyện với chuyên gia
Các chuyên gia của MCG đã sẵn sáng giải đáp thắc mắc về sản phẩm và dịch vụ cho các Doanh nghiệp!

AnhChị