Giáo sư Jean Pierre Baeyens

Giáo sư Jean Pierre Baeyens tự phác họa mình là «Giám đốc truyền cảm hứng » (Chief Inspiration Officer). Tại Việt Nam, trong 15 năm qua ông từng đào tạo cho hàng trăm nhân sự cấp quản lý và là nguyên Giám đốc Chương trình cao học của trường Solvay Brussels tại Việt Nam.

Giáo sư Baeyens có bằng thạc sỹ Kinh tế trường Đại học Harvard và Thạc sỹ Quản trị trường Solvay Brussels. Giáo sư nắm giữ chức chủ tịch Hiệp hội marketing của trường Kinh tế và quản lý Solvay, nơi ông giảng dạy các bộ môn Chiến lược doanh nghiệp, Chiến lược quản trị Marketing và Marketing quốc tế. Ngoài ra, giáo sư từng làm việc tại các công ty đa quốc gia trong đó có P&G, Moulinex v.v, và gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, thành viên hội đồng quản trị và cố vấn marketing.

Giáo sư Baeyens tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (M.B.A) về Marketing và Chiến lược, Trường kinh doanh Harvard; Thạc sĩ khoa học Quản lý, Trường kinh doanh Solvay

Các dự án đã tham gia thực hiện

Giáo sư Jean Pierre Baeyens

Trò chuyện với chuyên gia
Các chuyên gia của MCG đã sẵn sáng giải đáp thắc mắc về sản phẩm và dịch vụ cho các Doanh nghiệp!

AnhChị