Chị Nguyễn Thị Nguyệt Anh

Trước khi tham gia vào MCG, chị Nguyệt Anh đã có hơn 10 năm kinh nghiệm đảm nhiệm các vị trí quản lý, điều hành tại các định chế tài chính: bảo hiểm, chứng khoán, quản lý quỹ và các công ty phát triển bất động sản, sản xuất – kinh doanh & thương mại nguyên vật liệu xây dựng, cụ thể: Phó phòng Kế hoạch đầu tư CTCP bảo hiểm Viễn Đông – Công ty bảo hiểm phi nhân thọ không có vốn nhà nước đầu tiên tại Việt Nam, Trưởng phòng Đầu tư CTCP chứng khoán Nam An, Trưởng phòng thẩm định tín dụng và quản trị rủi ro CTCP chứng khoán Phú Hưng, COO CTCP Quản lý quỹ SGI, Phó ban Đầu tư CTCP bảo hiểm PVI, Giám đốc tài chính CT TNHH Quang Diệu.

Ở tại tất cả các công ty đã từng làm việc, Chị Nguyệt Anh đã xây dựng các hệ thống quy trình vận hành, chính sách quản trị tài chính, rủi ro; lập ngân sách hoạt động cho công ty. Bên cạnh đó, chị Nguyệt Anh đã tư vấn cho các dự án tư vấn xây dựng hệ thống quản trị nguồn nhân lực, xây dựng chiến lược kinh doanh, tái cơ cấu tổ chức, xây dựng các chương trình đãi ngộ toàn diện cho:

  • Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM
  • Nhà thuốc Nhân Hòa, Công ty TNHH MTV Văn Tiến Nghĩa
  • Công ty TNHH – chuỗi nhà thuốc Trung Sơn Alpha
  • Công ty Kế toán Hoàng Gia, Công ty Kiểm toán Hoàng Gia
  • Công ty Giải pháp Công nghệ Raving Fan Việt Nam
  • Công ty Cổ phần Mỹ Thuật Gia Long
  • CTCP Hạ Tầng Nước Sài Gòn (SaigonWater)
  • Trường Đại học Việt-Đức
  • Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng…

Chị Nguyệt Anh là cử nhân Tài chính doanh nghiệp trường Đại học Kinh tế TPHCM và là một Huấn luyện viên đào tạo chủ doanh nghiệp (business coach) thuộc ActionCoach Global – tập đoàn huấn luyện chủ doanh nghiệp lớn nhất trên Thế Giới hiện nay.

Các dự án đã tham gia thực hiện

Chị Nguyễn Thị Nguyệt Anh

Trò chuyện với chuyên gia
Các chuyên gia của MCG đã sẵn sáng giải đáp thắc mắc về sản phẩm và dịch vụ cho các Doanh nghiệp!

AnhChị