Chị Nguyễn Hương Giang

Chị Giang đã tham gia nhiều dự án phát triển doanh nghiệp, nghiên cứu thị trường, cơ cấu nhân sự và phát triển nguồn nhân lực. Lĩnh vực chuyên môn của chị Giang là rà soát tính hiệu quả và tuân thủ pháp luật của các hệ thống tài liệu quản trị nguồn nhân lực, chuẩn hóa danh mục chức danh, thiết kế công việc, hoàn thiện các quy trình quản lý công việc, xây dựng hệ thống lương, thưởng, đãi ngộ và các công cụ hỗ trợ tính lương, đánh giá kết quả công việc (KPI).

Chị Giang đã tham gia tư vấn cho nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, đa dạng ngành nghề:

  • Tổng Công ty CTX Holdings
  • Trường Đại học Việt Đức, Công ty Cổ phần
  • Chứng khoán Dầu khí (PSI)
  • Công ty TNHH Khí Công nghiệp Messer Hải Phòng
  • Công ty Cầu nối Giao tiếp Dr. Localize
  • Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh
  • Công ty Cổ phần Phong Liên
  • Công ty Cổ phần ĐTK và Công ty TNHH Kurihara Việt Nam

Chị Giang được đào tạo chuyên sâu về hoạt động của các doanh nghiệp đa quốc gia, nghiên cứu, xây dựng và tái cơ cấu các mô hình kinh doanh trong nhiều lĩnh vực thương mại đa dạng. Chị Giang là Thạc sỹ Nghiên cứu Doanh nghiệp và Quản trị Chiến lược và là Cử nhân Kinh tế trường Đại học Manchester (Vương Quốc Anh).

Các dự án đã tham gia thực hiện

Chị Nguyễn Hương Giang

Trò chuyện với chuyên gia
Các chuyên gia của MCG đã sẵn sáng giải đáp thắc mắc về sản phẩm và dịch vụ cho các Doanh nghiệp!

AnhChị