Chị Nguyễn Hà Thanh

Chị Thanh có trên 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản trị, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, bao gồm làm việc cho các tổ chức trong và ngoài nước. Chị có kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực đào tạo, quản lý nguồn nhân lực, quản trị kinh doanh. Chị tham gia tư vấn cho các chương trình về quản trị và phát triển nguồn nhân lực, bao gồm các hệ thống nhân sự, lương thưởng, chính sách nhân sự, đánh giá năng lực, quan hệ lao động và các lĩnh vực khác.

Một số kinh nghiệm liên quan:

  • Xây dựng chính sách nhân sự cho Trường Đại học Việt Đức
  • Xây dựng chính sách nhân sự cho Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng
  • Rà soát cơ cấu tổ chức và hệ thống lương 3P cho Tập đoàn Nguyễn Hoàng
  • Xây dựng Chiến lược Nguồn nhân lực cho 25 bệnh viên – GIZ và Bộ y tế
  • Rà soát cơ cấu tổ chức, hệ thống đánh giá và lương thưởng cho Công ty chuyển mạch tài chính quốc gia Việt Nam (Banknetvn)
  • Xây dựng hệ thống lương thưởng cho Tập đoàn Hòa Phát
  • Xây dựng hệ thống quản trị nguồn nhân lực cho Công ty TRG

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, trường Đại học Troy (Hoa Kỳ); Cử nhân Quản trị kinh doanh Đại học Ngoại thương (Việt Nam)

Các dự án đã tham gia thực hiện

Chị Nguyễn Hà Thanh

Trò chuyện với chuyên gia
Các chuyên gia của MCG đã sẵn sáng giải đáp thắc mắc về sản phẩm và dịch vụ cho các Doanh nghiệp!

AnhChị