Chị Lê Nguyên Thảo

Trước khi tham gia vào MCG, chị Thảo có trên 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng và kế toán tổng hợp tại Công ty chứng khoán, Công ty thương mại dịch vụ.

Tại MCG, chị đã tham gia các dự án tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá, lương thưởng và xây dựng các quy trình vận hành, quy trình quản lý nhân sự, quy trình đào
tạo, quy trình tuyển dụng… cho:

  • Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM,
  • Hệ thông nhà thuốc Nhân Hòa,
  • Công ty TNHH MTV Văn Tiến Nghĩa,
  • Công ty TNHH Trung Sơn Alpha,
  • Công ty Kế toán Hoàng Gia & Công ty Kiểm toán Hoàng Gia,
  • CTCP Hạ Tầng Nước Sài Gòn (SaigonWater),
  • Công ty Giải pháp Công nghệ Raving Fan Việt Nam,
  • Công ty Cổ phần Mỹ Thuật Gia Long,…

Chị Thảo là Cử nhân Ngoại ngữ và Cử nhân Tài chính – Ngân hàng tại trường Đại học Mở TP.HCM.

Các dự án đã tham gia thực hiện

Chị Lê Nguyên Thảo

Trò chuyện với chuyên gia
Các chuyên gia của MCG đã sẵn sáng giải đáp thắc mắc về sản phẩm và dịch vụ cho các Doanh nghiệp!

AnhChị