Chị Jean Lee

Chị Lee có hơn 15 năm kinh nghiệm hợp tác tư vấn và đào tạo tái cấu trúc tổ chức tại các doanh nghiệp tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Chị Lee đóng vai trò quan trọng trong các dự án của PACE O.D Consulting với các doanh nghiệp thông qua việc sử dụng kỹ năng phân tích của mình vào tình hình thực tế của doanh nghiệp nhằm đưa ra các giải pháp thực chất và dễ dàng áp đem lại lợi ích cho doanh nghiệp.

Chị Lee có nhiều kinh nghiệm tham gia các dự án như: xây dựng chiến lược phát triển nhân viên cho tập đoàn đa quốc gia, hỗ trợ rà soát và củng cố tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị của các tập đoàn đa quốc gia, các cơ quan chính phủ.

Chị Lee là Thạc sĩ Phát triển nguồn nhân lực và giáo dục – Đại học Geogre Washington – Hoa Kỳ.

Các dự án đã tham gia thực hiện

Chị Jean Lee

Trò chuyện với chuyên gia
Các chuyên gia của MCG đã sẵn sáng giải đáp thắc mắc về sản phẩm và dịch vụ cho các Doanh nghiệp!

AnhChị