Skip links

Định biên nhân sự và hệ thống cơ chế lương, đãi ngộ gắn với kết quả hiệu quả công việc cùng Bến Thành TSC

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (Bến Thành TSC) thành lập từ năm 1978, chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần từ năm 2004, tính đến nay đã có hơn 30 năm hoạt động trong ngành thương mại và khẳng định vị thế của Công ty trên địa bàn kinh doanh. Bên cạnh hoạt động kinh doanh thương mại tại các đơn vị kinh doanh thuộc khu vực Chợ Bến Thành, Chợ Dân Sinh, Chợ Thái Bình, Chợ Tân Định, TT Vàng Bạc đá quý bến Thành Bến Thành TSC còn có 3 ngành nghề kinh doanh chính là Dịch vụ Địa ốc, Dịch vụ Tài chính & Dịch vụ Khách sạn.
Bến Thành TSC mong muốn phân bổ lại công việc một cách minh bạch, rõ ràng; định biên lại nhân sự của hệ thống một cách hợp lý, nâng cao hiệu quả của công tác đánh giá kết quả công việc và rà soát xây dựng lại hệ thống cơ chế lương, đãi ngộ cho Người lao động gắn sát với kết quả đánh giá hiệu quả công việc. Do đó, MCG đã cùng Bến Thành TSC triển khai Dự án “Tư vấn xây dựng hệ thống phân công nhiệm vụ, đánh giá kết quả công việc và lương 3P”.
Để đạt được những mong muốn Bến Thành TSC đã đặt ra, MCG đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chính sau:

  • Hoàn thiện hệ thống sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ các Phòng/Bộ phận và bản mô tả công việc cho tất cả các vị trí chức danh tại Bến Thành TSC;
  • Thực hiện công tác định biên nhân sự năm 2018 cho toàn Công ty;
  • Xây dựng và triển khai chạy demo hệ thống đánh giá hiệu quả công việc (KPIs) bám sát mục tiêu của Công ty;
  • Xây dựng gói đãi ngộ toàn diện trên nguyên tắc trả lương 3P và các chính sách thưởng, chính sách phúc lợi linh hoạt gắn với kết quả đánh giá công việc của từng vị trí chức danh;
  • Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn năng lực (khung năng lực cho toàn bộ các vị trí chức danh trong Công ty) và tổ chức đánh giá kiểm tra năng lực CBNV.

Bên cạnh xây dựng các hệ thống tài liệu, MCG đã cùng với Bến Thành TSC tổ chức các chương trình đào tạo nhằm nâng cao nhận thức của các cấp quản lý và CBNV toàn Công ty về KPIs, mục đích triển khai KPIs, lợi ích KPIs mang lại, các lỗi thường gặp khi thực hiện đánh giá hiệu quả công việc và nâng cao kỹ năng quản lý, điều hành đội nhóm của các cấp quản lý, bao gồm các chương trình:

  • Quản lý KPI cho người thực hiện đánh giá;
  • Quản lý KPI cho người được đánh giá;
  • Kỹ năng quản lý, điều hành và làm việc nhóm;
  • Thảo luận về hiệu quả công việc với nhân viên.