Blog

Đánh giá nhân viên, KPI, Quản trị nhân sự

Đánh giá KPI công việc: Mục đích và quy trình thực hiện

Chỉ số KPI sẽ cho thấy nhân sự trong doanh nghiệp đang hoạt động như thế nào, có hiệu quả hay không, tỉ lệ tăng trưởng của từng bộ phận, nhân viên thậm chí là của toàn thể doanh nghiệp. Đánh giá KPI thực hiện công việc trong doanh nghiệp sẽ được thực hiện dựa trên mục tiêu công việc, các kết quả thực hiện công việc cụ thể của từng cá nhân, bộ phận, phòng ban trong doanh nghiệp hay tổ chức nào đó.

Mục đích của việc đánh giá KPI công việc

Đánh giá KPI công việc: Mục đích và quy trình thực hiện
Đánh giá KPI công việc: Mục đích và quy trình thực hiện

Từ việc đánh giá công việc thông qua các chỉ số KPI, từng nhân viên sẽ hiểu được mức độ thực hiện hoàn thành công việc của cá nhân, bộ phận mình so với mục tiêu đề ra của doanh nghiệp. Từ đó, nhân viên có thể phát hiện ra khiếm khuyết và cải thiện chúng trong quá trình đánh giá thực hiện công việc.

Bên cạnh đó, các chỉ số KPI có tính chính xác và định lượng cao sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quy trình đánh giá thực hiện công việc. Đồng thời tạo động lực làm việc cho nhân viên với kết quả đánh giá thực hiện công việc hiệu quả.

Công tác thực hiện công việc theo KPI sẽ giúp cấp quản lý có cái nhìn tổng quan về hiệu suất làm việc của nhân viên cũng như đề ra chế độ lương thưởng và kỷ luật phù hợp.

Việc đánh giá thực hiện công việc của từng nhân viên, bộ phận, phòng ban sẽ trở nên trực quan, minh bạch và chính xác hơn với các chỉ số KPI được thiết lập sẵn.

Quy trình đánh giá thực hiện công việc theo KPI

1. Xác định các yêu cầu cơ bản của việc đánh giá:
Cấp quản lý cần xác định các công việc cụ thể của từng phòng ban, nhân viên. Các yếu tố này phải thể hiện đặc trưng công việc của từng phòng ban và bản thân nhân viên đó cũng như có liên quan đến mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

2. Xác định phương pháp đánh giá:
Dựa vào đặc thù doanh nghiệp, người quản lý phải chọn ra một phương pháp đánh giá thực hiện công việc khả thi và phù hợp với mục tiêu, tầm nhìn chiến lược, văn hóa của doanh nghiệp mình.

3. Đảm bảo cấp quản lý thực hiện đầy đủ việc đánh giá thực hiện công việc:
Hệ thống chỉ số KPI cần được thiếp lập đủ, chính xác và đồng thời cấp quản lý cũng cần được huấn luyện kỹ càng trước khi thực hiện đánh giá công việc theo KPI.

4. Thảo luận với từng phòng ban, nhân viên về buổi đánh giá thực hiện công việc:
Người làm quản lý cần thông báo, thảo luận rõ ràng với từng phòng ban, nhân viên về tầm quan trọng, cách thức, nội dung và phạm vi của việc đánh giá KPI thực hiện công việc. Thông qua đó việc đánh giá thực hiện công việc sẽ được diễn ra hiệu quả hơn trong doanh nghiệp của họ.

5. Thực hiện đánh giá thực hiện công việc theo KPI
Việc đánh giá kết quả thực hiện công việc dựa trên hệ thống chỉ số đánh giá KPI được đề ra sẽ giúp cấp quản lý cũng như nhân viên có cái nhìn cụ thể và đúng đắn mục tiêu và hiệu suất công việc trong công ty đang diễn ra như thế nào.

Như vậy, đánh giá KPI công việc có tầm quan trọng rất lớn trong mỗi một doanh nghiệp, sau khi thực hiện đánh giá, cấp quản lý cần thảo luận về kết quả. Việc chỉ ra những điểm tốt, những điểm yếu trong kết quả này sẽ giúp nhân viên khắc phục và nâng cao hiệu suất làm việc để đạt mục đích chung của doanh nghiệp.

Leave your thought here